Tác Giả Long Thất

Vinh Quang Esport

Vinh Quang Esport

7.8/10
9080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 107
Trò Chơi Đang Load

Trò Chơi Đang Load

7.7/10
7659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 107
Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL

7.3/10
9495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 65
Mục Tiêu 10 Tỷ

Mục Tiêu 10 Tỷ

7.8/10
6758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 50
Thức dậy đã lập gia đình rồi

Thức dậy đã lập gia đình rồi

8.5/10
10897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Cuối Cùng Em Cũng Đến

Cuối Cùng Em Cũng Đến

7.9/10
5402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây

7.6/10
25173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 279
Vinh Quang Điện Cạnh

Vinh Quang Điện Cạnh

8.1/10
53874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 298
Tiểu Bạch Cốt

Tiểu Bạch Cốt

7.6/10
9451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 158
Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL

7/10
4712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 24
Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

7/10
13123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 44
Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL

7.5/10
16242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

7/10
7021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ

7.1/10
30287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 279
Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

7.8/10
12328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 47
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

9.3/10
54911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 114
Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

5.5/10
13302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 26
Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

7.5/10
211416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 122
Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

7.5/10
53400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

7.5/10
172530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 224
Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

7.5/10
43604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 82
Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

7.5/10
32790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 80
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

7.5/10
40477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

7.5/10
76379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

7.5/10
49506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 89
Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

7.5/10
90980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 105
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

7.5/10
75304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 102
Vinh Quang Esport
7.8/10
9080

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Trò Chơi Đang Load
7.7/10
7659

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi Làm Sao Giờ FULL
7.3/10
9495

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Mục Tiêu 10 Tỷ
7.8/10
6758

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Thức dậy đã lập gia đình rồi
8.5/10
10897

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cuối Cùng Em Cũng Đến
7.9/10
5402

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Xao Đây
7.6/10
25173

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vinh Quang Điện Cạnh
8.1/10
53874

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tiểu Bạch Cốt
7.6/10
9451

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực FULL
7/10
4712

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao
7/10
13123

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn FULL
7.5/10
16242

Thể loại: Đam Mỹ

Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi
7/10
7021

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân Làm Sao Bây Giờ
7.1/10
30287

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy
7.8/10
12328

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Truyện Sủng

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
9.3/10
54911

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Ngọt, Chính Là Ngắn
5.5/10
13302

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
7.5/10
211416

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài
7.5/10
53400

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
7.5/10
172530

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
7.5/10
43604

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
7.5/10
32790

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
7.5/10
40477

Thể loại: Đam Mỹ

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
7.5/10
76379

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
7.5/10
49506

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Hệ Thống
7.5/10
90980

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
7.5/10
75304

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp