Tác Giả Lục Thiên Thư

Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp

Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp

7.4/10
1009

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.9/10
2707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.6/10
2090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.8/10
1717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Sương Hà

Sương Hà

7.5/10
1572

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

7.4/10
3174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 34
Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

7.1/10
12181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 51
Cực Phẩm Tông Sư

Cực Phẩm Tông Sư

7.7/10
10414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 247
Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

7.6/10
2511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

7.4/10
63231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 154
Thanh Dạ Độc Hành

Thanh Dạ Độc Hành

7/10
2703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

7.5/10
2864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 3
Ký Sự Sủng Thê

Ký Sự Sủng Thê

7.3/10
2063

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7.1/10
5924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

7.1/10
47158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Thần Y Xuất Chúng

Thần Y Xuất Chúng

7.4/10
10879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.8/10
4157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Gọi Hồn

Gọi Hồn

7.3/10
8931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 78
Đúng Lúc

Đúng Lúc

8.2/10
2717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
3938

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

7.5/10
489435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 382
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

7.5/10
12077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
2925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
An Sinh

An Sinh

7.5/10
15379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp
7.4/10
1009

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.9/10
2707

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.6/10
2090

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.8/10
1717

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sương Hà
7.5/10
1572

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính
7.4/10
3174

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL
7.1/10
12181

Thể loại: Huyền huyễn

Cực Phẩm Tông Sư
7.7/10
10414

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập
7.6/10
2511

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ
7.4/10
63231

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thanh Dạ Độc Hành
7/10
2703

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL
7.5/10
2864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ký Sự Sủng Thê
7.3/10
2063

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiểu Ác Ma
7.1/10
5924

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lục Địa Kiện Tiên
7.1/10
47158

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Thần Y Xuất Chúng
7.4/10
10879

Thể loại: Ngôn Tình

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.8/10
4157

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gọi Hồn
7.3/10
8931

Thể loại: Linh Dị

Đúng Lúc
8.2/10
2717

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
3938

Thể loại: Ngôn Tình

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
7.5/10
489435

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
7.5/10
12077

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
2925

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

An Sinh
7.5/10
15379

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ