Tác Giả Luna Wong

Mai Trung Tuyết

Mai Trung Tuyết

8.1/10
1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 0
Mèo Bệnh Nhật Thường Ký

Mèo Bệnh Nhật Thường Ký

7.7/10
1029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 0
Trọng Sinh Tầm An - Hoàn

Trọng Sinh Tầm An - Hoàn

7.9/10
73996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 120
Công Chúa Hòa Thân [Hoàn]

Công Chúa Hòa Thân [Hoàn]

7.6/10
25228

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn

7.1/10
21132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 111
Tam Thế Duyên FULL

Tam Thế Duyên FULL

7/10
49741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 145
Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ - Hoàn

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ - Hoàn

8.5/10
56888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 104
Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? [Full]

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? [Full]

7.9/10
23634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 111
Nhật Ký Của Luna Wong

Nhật Ký Của Luna Wong

8/10
7547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 153
Tam Thế Duyên [Full]

Tam Thế Duyên [Full]

7.1/10
27683

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 145
Công Chúa Hòa Thân Full

Công Chúa Hòa Thân Full

8.2/10
29849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Khí Nữ Mãn Thích

Khí Nữ Mãn Thích

7.9/10
69411

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 172
Trọng Sinh Chi Phúc

Trọng Sinh Chi Phúc

7.2/10
42155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 124
Mai Trung Tuyết
8.1/10
1031

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Mèo Bệnh Nhật Thường Ký
7.7/10
1029

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trọng Sinh Tầm An - Hoàn
7.9/10
73996

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Công Chúa Hòa Thân [Hoàn]
7.6/10
25228

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? - Hoàn
7.1/10
21132

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Tam Thế Duyên FULL
7/10
49741

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ - Hoàn
8.5/10
56888

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Phu Quân Ca Ca, Ngươi Là Đồng Luyến Sao? [Full]
7.9/10
23634

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Nhật Ký Của Luna Wong
8/10
7547

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Tam Thế Duyên [Full]
7.1/10
27683

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Công Chúa Hòa Thân Full
8.2/10
29849

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Khí Nữ Mãn Thích
7.9/10
69411

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trọng Sinh Chi Phúc
7.2/10
42155

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác