Tác Giả Mặc Bảo Phi Bảo

Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết

7.9/10
118529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 75
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

7/10
36200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

7.2/10
9622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

8.5/10
165155

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

8.5/10
143572

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

8.5/10
25084

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

8.5/10
91917

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

7.5/10
31719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Giang Nam Lão

Giang Nam Lão

7.5/10
40465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

7.5/10
105961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

7.5/10
63091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

7.5/10
12000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mandarin Của Tôi

Mandarin Của Tôi

7.5/10
50888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Đường Về

Đường Về

7.5/10
41496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 43
Kẹo Dẻo Vị Quýt

Kẹo Dẻo Vị Quýt

7.5/10
62264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
1 Cm Ánh Dương

1 Cm Ánh Dương

7.5/10
66670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật

7.5/10
107394

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 50
Vĩnh An

Vĩnh An

7.5/10
48726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Dễ Dàng Đến Gần

Dễ Dàng Đến Gần

7.5/10
45154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

7.5/10
42486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

7.5/10
77408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

7.5/10
97461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

7.5/10
177361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

7.5/10
104776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Giữa Cơn Bão Tuyết
7.9/10
118529

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL
7/10
36200

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa
7.2/10
9622

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
8.5/10
165155

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Trọn Kiếp
8.5/10
143572

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Nhớ
8.5/10
25084

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp
8.5/10
91917

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Chi Tả Thủ
7.5/10
31719

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nam Lão
7.5/10
40465

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cám Dỗ Chí Mạng
7.5/10
105961

Thể loại: Ngôn Tình

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
7.5/10
63091

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mãi Nhớ
7.5/10
12000

Thể loại: Ngôn Tình

Mandarin Của Tôi
7.5/10
50888

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Về
7.5/10
41496

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kẹo Dẻo Vị Quýt
7.5/10
62264

Thể loại: Ngôn Tình

1 Cm Ánh Dương
7.5/10
66670

Thể loại: Ngôn Tình

Cá Mực Hầm Mật
7.5/10
107394

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Vĩnh An
7.5/10
48726

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Dễ Dàng Đến Gần
7.5/10
45154

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)
7.5/10
42486

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Bên Nhau
7.5/10
77408

Thể loại: Ngôn Tình

Tùy Tiện Phóng Hỏa
7.5/10
97461

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cốt Cách Mỹ Nhân
7.5/10
177361

Thể loại: Ngôn Tình

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
7.5/10
104776

Thể loại: Ngôn Tình