Tác Giả Mặc Linh Tâm

Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

7.6/10
2486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 32
Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

7/10
9491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 279
Ta Bán Lẩu Ở Tận Thế

Ta Bán Lẩu Ở Tận Thế

7.4/10
2856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 8
Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

7.2/10
11752

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 214
Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

7.3/10
350876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 2038
Xuyên Nhanh Vai Ác Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

Xuyên Nhanh Vai Ác Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

7.5/10
47296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 454
Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

7.4/10
32499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Có Anh Thật Tốt

Có Anh Thật Tốt

7.9/10
8965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

7/10
75620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 400
Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7/10
40493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 200
Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.5/10
23185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 155
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

9.7/10
10817127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 2667
Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

7.5/10
245802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 555
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

7.5/10
4164804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1665
Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

7.5/10
22546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 45
Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

7.5/10
25106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dạ Quang

Dạ Quang

7.5/10
13376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 49
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

7.5/10
154678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 171
Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả
7.6/10
2486

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
7/10
9491

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Bán Lẩu Ở Tận Thế
7.4/10
2856

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế

Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng
7.2/10
11752

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL
7.3/10
350876

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Vai Ác Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau
7.5/10
47296

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng
7.4/10
32499

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Có Anh Thật Tốt
7.9/10
8965

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level
7/10
75620

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
7/10
40493

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
7.5/10
23185

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
9.7/10
10817127

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
7.5/10
245802

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
7.5/10
4164804

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàn Khố Đế Phi
7.5/10
22546

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối
7.5/10
25106

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dạ Quang
7.5/10
13376

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
7.5/10
154678

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu