Tác Giả Mặc Tây Kha

Này Học Sinh Chuyển Trường

Này Học Sinh Chuyển Trường

7.5/10
4381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 48
Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ

Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ

8.3/10
10386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 138
Lòng Co Manh Hô Cung Tường Vi

Lòng Co Manh Hô Cung Tường Vi

8.3/10
1416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL

Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL

7.5/10
14295

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 145
Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

7.6/10
1968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Chuông Bạc Huyết Tế Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui

Chuông Bạc Huyết Tế Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui

7.2/10
28500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 108
Mạng Không Còn Lâu

Mạng Không Còn Lâu

7.4/10
12827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Kẹo Ngọt Dành Cho Em

Kẹo Ngọt Dành Cho Em

7.6/10
1930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Cho Em Một Chút Ngọt Ngào

Cho Em Một Chút Ngọt Ngào

7.3/10
3253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Tôi Đẹp Trai Cậu Ấy Có Tiền

Tôi Đẹp Trai Cậu Ấy Có Tiền

7.3/10
11886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 84
Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

7.1/10
13605

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
Lòng Có Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

Lòng Có Mãnh Hổ Cùng Tường Vi

7.7/10
2491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

7.6/10
2778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Bên Tai Nỉ Non

Bên Tai Nỉ Non

7.2/10
5035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

7.3/10
14907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 53
Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?

9.3/10
65155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 144
Quay Lại Tuổi 15

Quay Lại Tuổi 15

7.5/10
19963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Này Học Sinh Chuyển Trường
7.5/10
4381

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
8.3/10
10386

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lòng Co Manh Hô Cung Tường Vi
8.3/10
1416

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt FULL
7.5/10
14295

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Có Lòng Mãnh Hổ Cùng Tường Vi
7.6/10
1968

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuông Bạc Huyết Tế Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui
7.2/10
28500

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mạng Không Còn Lâu
7.4/10
12827

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Kẹo Ngọt Dành Cho Em
7.6/10
1930

Thể loại: Đam Mỹ

Cho Em Một Chút Ngọt Ngào
7.3/10
3253

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Đẹp Trai Cậu Ấy Có Tiền
7.3/10
11886

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em
7.1/10
13605

Thể loại: Đam Mỹ

Lòng Có Mãnh Hổ Cùng Tường Vi
7.7/10
2491

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi
7.6/10
2778

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bên Tai Nỉ Non
7.2/10
5035

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên
7.3/10
14907

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?
9.3/10
65155

Thể loại: Đam Mỹ

Quay Lại Tuổi 15
7.5/10
19963

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình