Tác Giả Mạc Thành

Tinh Thời

Tinh Thời

8/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Tinh Thời

Tinh Thời

7.9/10
1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

8.1/10
2783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 61
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

7.2/10
1138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 10
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
3279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 26
Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

7/10
1288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

7.9/10
1958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 14
Địa Phủ Đế Vương

Địa Phủ Đế Vương

7.4/10
17911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 193
Giới Giải Trítrọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

Giới Giải Trítrọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

7.6/10
8037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 50
 Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis

Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis

8.1/10
15437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 235
Vai Ác Có Chuyện Muốn Nói Trọng Sinh

Vai Ác Có Chuyện Muốn Nói Trọng Sinh

7.1/10
11413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 164
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

7.3/10
29365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 501
Đam Mỹ Nghịch Đồ

Đam Mỹ Nghịch Đồ

7.8/10
1842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Thuật Sĩ Hàng Ma

Thuật Sĩ Hàng Ma

7.7/10
14482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 129
Sơn Hà Bất Dạ Thiên

Sơn Hà Bất Dạ Thiên

7/10
14405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 167
Thập Cẩm Pháp Sư

Thập Cẩm Pháp Sư

7.3/10
5493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 33
Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

7.5/10
39974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 110
Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

7.6/10
7293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 45
Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

7.8/10
4556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 28
Dưỡng Quỷ Sư

Dưỡng Quỷ Sư

7.3/10
7708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 50
Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000

Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000

7.2/10
2031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Bộ Thi Sư

Bộ Thi Sư

7.5/10
4069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 20
Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

7.6/10
4875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 25
Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

7.2/10
17959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 250
Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

7.1/10
20303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 110
Chiến Tuyệt Vô Song

Chiến Tuyệt Vô Song

6.3/10
10359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Tiên Hiệp

Chương 90
Độc Lộ Tu Chân

Độc Lộ Tu Chân

5.1/10
5744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 40
UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

8.8/10
43986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 99
Xảo Phi Câu Phu

Xảo Phi Câu Phu

8.3/10
35451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 30
Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

7.5/10
71744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 45
Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

8.5/10
35188

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 60
Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

8.5/10
24794

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 191
Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

7.5/10
133510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 204
Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

7.5/10
71958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 163
Cô Dâu Hoa Yêu

Cô Dâu Hoa Yêu

7.5/10
23074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 68

"Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất

7.5/10
3850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

7.5/10
83558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 264
Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

7.5/10
3509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Cự Tinh Vấn Đỉnh

Cự Tinh Vấn Đỉnh

7.5/10
173246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 168
Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

7.5/10
10528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 44
Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

7.5/10
12476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 63
Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng

7.5/10
3911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Thiên Triều Quỷ Sư

Thiên Triều Quỷ Sư

7.5/10
36709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 103
Tôi Chỉ Cần Có Em

Tôi Chỉ Cần Có Em

7.5/10
21041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 29
Thần Phục

Thần Phục

9.4/10
194578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 54
Bản Tình Ca Nhỏ

Bản Tình Ca Nhỏ

7.5/10
16911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

7.5/10
9971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 49
Bỉ Ngạn Đào Hồng

Bỉ Ngạn Đào Hồng

7.5/10
3538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

7.5/10
10515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

7.5/10
59723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 119
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

7.5/10
33819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 99
Anh Chỉ Cần Có Em

Anh Chỉ Cần Có Em

7.5/10
26439

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 29
Khuynh Thành Song Tuyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt

7.5/10
8883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

7.5/10
24708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 67
Mang Thai Hộ

Mang Thai Hộ

7.5/10
13797

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

7.5/10
11046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Tinh Thời
8/10
1017

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tinh Thời
7.9/10
1031

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
8.1/10
2783

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
7.2/10
1138

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
3279

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí
7/10
1288

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường
7.9/10
1958

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Địa Phủ Đế Vương
7.4/10
17911

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Giới Giải Trítrọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn
7.6/10
8037

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

 Chủ Võng Vương Giyū Tiên Sinh Tennis
8.1/10
15437

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vai Ác Có Chuyện Muốn Nói Trọng Sinh
7.1/10
11413

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Nhất Phong Hoa
7.3/10
29365

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đam Mỹ Nghịch Đồ
7.8/10
1842

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thuật Sĩ Hàng Ma
7.7/10
14482

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Sơn Hà Bất Dạ Thiên
7/10
14405

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Cẩm Pháp Sư
7.3/10
5493

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây
7.5/10
39974

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
7.6/10
7293

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn
7.8/10
4556

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Dưỡng Quỷ Sư
7.3/10
7708

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Thanh Xuân Của Tôi Chỉ Đáng 1000
7.2/10
2031

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Bộ Thi Sư
7.5/10
4069

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì
7.6/10
4875

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Địa Cầu Online
7.2/10
17959

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
7.1/10
20303

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chiến Tuyệt Vô Song
6.3/10
10359

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Tiên Hiệp

Độc Lộ Tu Chân
5.1/10
5744

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không
8.8/10
43986

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Đam Mỹ

Xảo Phi Câu Phu
8.3/10
35451

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
7.5/10
71744

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê
8.5/10
35188

Thể loại: Bách Hợp

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu
8.5/10
24794

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
7.5/10
133510

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
7.5/10
71958

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Cô Dâu Hoa Yêu
7.5/10
23074

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

7.5/10
3850

Thể loại: Đam Mỹ

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
7.5/10
83558

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Giáng Sinh
7.5/10
3509

Thể loại: Ngôn Tình

Cự Tinh Vấn Đỉnh
7.5/10
173246

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng
7.5/10
10528

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
7.5/10
12476

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Nguyền Rủa Đảo Ác Mộng
7.5/10
3911

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Triều Quỷ Sư
7.5/10
36709

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tôi Chỉ Cần Có Em
7.5/10
21041

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thần Phục
9.4/10
194578

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bản Tình Ca Nhỏ
7.5/10
16911

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
7.5/10
9971

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Bỉ Ngạn Đào Hồng
7.5/10
3538

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối
7.5/10
10515

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
7.5/10
59723

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
7.5/10
33819

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Mạt Thế

Anh Chỉ Cần Có Em
7.5/10
26439

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Khuynh Thành Song Tuyệt
7.5/10
8883

Thể loại: Đam Mỹ

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
7.5/10
24708

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Mang Thai Hộ
7.5/10
13797

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn
7.5/10
11046

Thể loại: Ngôn Tình