Tác Giả Mặc Thư Bạch

Nam nữ sống thử

Nam nữ sống thử

8.5/10
14533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 82
Bốn Lần Gả

Bốn Lần Gả

7.9/10
36281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 111
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

7.7/10
16762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 143
Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL

Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL

7.9/10
126116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 166
Kiếm Tầm Thiên Sơn

Kiếm Tầm Thiên Sơn

7.1/10
19216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 97
Sơn hà chẩm

Sơn hà chẩm

8.5/10
197094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 172
Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

7.7/10
59828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 171
Giả quý tộc

Giả quý tộc

8.5/10
246427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 90
Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta

Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta

8.5/10
41802

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 96
Trường Phong Độ

Trường Phong Độ

9.7/10
415116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 177
Trác Ngọc

Trác Ngọc

8.9/10
45566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 123
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

7.5/10
257776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 169
Nam nữ sống thử
8.5/10
14533

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Bốn Lần Gả
7.9/10
36281

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
7.7/10
16762

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL
7.9/10
126116

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Kiếm Tầm Thiên Sơn
7.1/10
19216

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Sơn hà chẩm
8.5/10
197094

Thể loại: Truyện Khác

Trưởng Công Chúa
7.7/10
59828

Thể loại: Ngôn Tình

Giả quý tộc
8.5/10
246427

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta
8.5/10
41802

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trường Phong Độ
9.7/10
415116

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trác Ngọc
8.9/10
45566

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
7.5/10
257776

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn