Tác Giả Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu

Đồng Dưỡng Khê

Đồng Dưỡng Khê

7.4/10
2441

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 25
Dân Quốc Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế FULL

Dân Quốc Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế FULL

7.2/10
25868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Nương Tử Xung Hỷ FULL

Nương Tử Xung Hỷ FULL

7.1/10
5477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Chương 25
Nữ Phụ Giỏi Nhất

Nữ Phụ Giỏi Nhất

7.9/10
2499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 11
Gia Có Hãn Thê

Gia Có Hãn Thê

7.2/10
1559

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Chương 3
Một Ngày Là Thầy Cả Đời Là Chồng FULL

Một Ngày Là Thầy Cả Đời Là Chồng FULL

7.7/10
5760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 19
Nương Tử Uy Vũ FULL

Nương Tử Uy Vũ FULL

7.3/10
4920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Bách Hợp

Chương 17
Thiên Sân Một Đôi FULL

Thiên Sân Một Đôi FULL

7/10
4742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 23
Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã

Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã

/10
4893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 31
Tú Cầu Không Có Mắt

Tú Cầu Không Có Mắt

7.5/10
5863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Chương 20
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10
3555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Đồng Dưỡng Khê
7.4/10
2441

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Dân Quốc Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế FULL
7.2/10
25868

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nương Tử Xung Hỷ FULL
7.1/10
5477

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Nữ Phụ Giỏi Nhất
7.9/10
2499

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Gia Có Hãn Thê
7.2/10
1559

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Một Ngày Là Thầy Cả Đời Là Chồng FULL
7.7/10
5760

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Bách Hợp, Truyện Sủng

Nương Tử Uy Vũ FULL
7.3/10
4920

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Bách Hợp

Thiên Sân Một Đôi FULL
7/10
4742

Thể loại: Bách Hợp

Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã
/10
4893

Thể loại:

Tú Cầu Không Có Mắt
7.5/10
5863

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp

Nếu, Có Thể Yêu
7.5/10
3555

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình