Tác Giả Ngân Bát

Người có tiền cuối cùng cũng thành thân thuộc

Người có tiền cuối cùng cũng thành thân thuộc

8.5/10
1105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 36
Lâu Ngày Mới Thấy Lòng Người

Lâu Ngày Mới Thấy Lòng Người

7.2/10
1947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Kết Hôn Bừa

Kết Hôn Bừa

7.6/10
4760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Vợ chồng nhà giàu plastic

Vợ chồng nhà giàu plastic

8.5/10
6654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 109
Bản Tình Ca Của Cô Gái Ngốc Manh

Bản Tình Ca Của Cô Gái Ngốc Manh

7/10
1350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Dụ Bắt Khói Lửa

Dụ Bắt Khói Lửa

7.5/10
1402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Tối Nay Đi Gặp Em FULL

Tối Nay Đi Gặp Em FULL

7.8/10
8308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 30
Sau Khi Bạn Trai Và Bạn Thân Của Tôi Lén Lút Với Nhau FULL

Sau Khi Bạn Trai Và Bạn Thân Của Tôi Lén Lút Với Nhau FULL

7.5/10
6638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm FULL

Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm FULL

7.6/10
11431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 31
Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ

Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ

7.9/10
3377

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 22
Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

7.6/10
9783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Công Lược Bạch Nguyệt Quang

Công Lược Bạch Nguyệt Quang

7.2/10
2306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Vướng Mắc Ngọt Ngào

Vướng Mắc Ngọt Ngào

9.6/10
32975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

7.5/10
15069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Người có tiền cuối cùng cũng thành thân thuộc
8.5/10
1105

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác

Lâu Ngày Mới Thấy Lòng Người
7.2/10
1947

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kết Hôn Bừa
7.6/10
4760

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ chồng nhà giàu plastic
8.5/10
6654

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Bản Tình Ca Của Cô Gái Ngốc Manh
7/10
1350

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dụ Bắt Khói Lửa
7.5/10
1402

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tối Nay Đi Gặp Em FULL
7.8/10
8308

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Bạn Trai Và Bạn Thân Của Tôi Lén Lút Với Nhau FULL
7.5/10
6638

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm FULL
7.6/10
11431

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ
7.9/10
3377

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa
7.6/10
9783

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Lược Bạch Nguyệt Quang
7.2/10
2306

Thể loại: Ngôn Tình

Vướng Mắc Ngọt Ngào
9.6/10
32975

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục
7.5/10
15069

Thể loại: Ngôn Tình