Tác Giả Ngân Nhĩ 23

Xuyên Không Ta Sinh Con Cho Nam Phụ Phản Diện

Xuyên Không Ta Sinh Con Cho Nam Phụ Phản Diện

7.5/10
2915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Tái Hôn - Abo

Tái Hôn - Abo

7.6/10
44739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 101
Ngõ Lời Nói Yêu

Ngõ Lời Nói Yêu

7.6/10
2059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 7
Pheromone Của Tôi Có Độc

Pheromone Của Tôi Có Độc

7.4/10
8548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
Bí Mật Của Nữ Thần

Bí Mật Của Nữ Thần

7.8/10
8071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Sát Thủ Của Mùi Hương

Sát Thủ Của Mùi Hương

8.4/10
79214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
Yêu Phải Cô Người Hầu

Yêu Phải Cô Người Hầu

8.4/10
314182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 86
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

8.5/10
95062

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 154
Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

8.5/10
99951

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 115
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

8.5/10
16506

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc

7.5/10
26518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 67
Sa Chi Hoa

Sa Chi Hoa

7.5/10
7678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)

7.5/10
144474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 154
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

7.5/10
24895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 128
Xuyên Không Ta Sinh Con Cho Nam Phụ Phản Diện
7.5/10
2915

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tái Hôn - Abo
7.6/10
44739

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Ngõ Lời Nói Yêu
7.6/10
2059

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Pheromone Của Tôi Có Độc
7.4/10
8548

Thể loại: Đam Mỹ

Bí Mật Của Nữ Thần
7.8/10
8071

Thể loại: Ngôn Tình

Sát Thủ Của Mùi Hương
8.4/10
79214

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Phải Cô Người Hầu
8.4/10
314182

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đồ Chơi Của Tổng Tài
8.5/10
95062

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi
8.5/10
99951

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Hậu Anh Túc
8.5/10
16506

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc
7.5/10
26518

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sa Chi Hoa
7.5/10
7678

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
7.5/10
144474

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Anh Túc
7.5/10
24895

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không