Tác Giả Ngữ Tiếu Lan San

Ánh Trăng Ấy Và Em

Ánh Trăng Ấy Và Em

8/10
1170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 8
Giang Hồ Khắp Nơi Là Thổ Hào

Giang Hồ Khắp Nơi Là Thổ Hào

7.5/10
9531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 211
Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

7.4/10
9290

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 134
Đích Thị Là Yêu Quái

Đích Thị Là Yêu Quái

7.2/10
2053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 8
Huyết Vực Mê Đồ FULL

Huyết Vực Mê Đồ FULL

7.3/10
13159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

7.8/10
9037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 129
Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

9/10
47852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 88
Trường Cấp Ba Sơn Hải

Trường Cấp Ba Sơn Hải

9.5/10
39223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 112
Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

7.5/10
97271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 163
Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

8.5/10
25154

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

7.5/10
50595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 106
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

7.5/10
19486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 74
Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

7.5/10
33595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 88
Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

7.5/10
7116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Ngôi Sao Viễn Đông

Ngôi Sao Viễn Đông

7.5/10
8912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

7.5/10
18549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Bản Kí Sự Trúc Mã

Bản Kí Sự Trúc Mã

7.5/10
19295

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 48
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

7.5/10
18447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 63
Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

7.5/10
5323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Đế Vương Công Lược

Đế Vương Công Lược

7.5/10
184924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 201
Lâm Lạc Tịch Chiếu

Lâm Lạc Tịch Chiếu

7.5/10
16403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 74
Học Trưởng Không Thể Trêu

Học Trưởng Không Thể Trêu

7.5/10
19911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 40
Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

7.5/10
11324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 63
Tử Việt Lan San

Tử Việt Lan San

7.5/10
10544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 68
Thổ Phỉ Công Lược

Thổ Phỉ Công Lược

7.5/10
40772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 194
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

7.5/10
99286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 212
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

7.5/10
181061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 171
Thời Thượng Tiên Sinh

Thời Thượng Tiên Sinh

7.5/10
89768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 111
Sau Khi Gặp Mặt

Sau Khi Gặp Mặt

7.5/10
24673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Ánh Trăng Ấy Và Em
8/10
1170

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Giang Hồ Khắp Nơi Là Thổ Hào
7.5/10
9531

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
7.4/10
9290

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đích Thị Là Yêu Quái
7.2/10
2053

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Huyết Vực Mê Đồ FULL
7.3/10
13159

Thể loại: Trinh Thám, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)
7.8/10
9037

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giang Hồ Lớn Như Vậy
9/10
47852

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Trường Cấp Ba Sơn Hải
9.5/10
39223

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhất Kiếm Sương Hàn
7.5/10
97271

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
8.5/10
25154

Thể loại: Đam Mỹ

Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)
7.5/10
50595

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
7.5/10
19486

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
7.5/10
33595

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Một Cặp Trời Sinh
7.5/10
7116

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngôi Sao Viễn Đông
7.5/10
8912

Thể loại: Đam Mỹ

[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
7.5/10
18549

Thể loại: Đam Mỹ

Bản Kí Sự Trúc Mã
7.5/10
19295

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
7.5/10
18447

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về
7.5/10
5323

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đế Vương Công Lược
7.5/10
184924

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lâm Lạc Tịch Chiếu
7.5/10
16403

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Học Trưởng Không Thể Trêu
7.5/10
19911

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
7.5/10
11324

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Tử Việt Lan San
7.5/10
10544

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Thổ Phỉ Công Lược
7.5/10
40772

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
7.5/10
99286

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
7.5/10
181061

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thời Thượng Tiên Sinh
7.5/10
89768

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sau Khi Gặp Mặt
7.5/10
24673

Thể loại: Đam Mỹ