Tác Giả Ngữ Tuyết

Tư Tổng Phu Nhân Lại Muốn Hủy Hợp Đồng

Tư Tổng Phu Nhân Lại Muốn Hủy Hợp Đồng

7.6/10
1688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Hoàng Tử Tennis - Xuy Tuyết

Hoàng Tử Tennis - Xuy Tuyết

7.3/10
2982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

7.7/10
1794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 18
Vạn Sinh Nhất Niệm

Vạn Sinh Nhất Niệm

7.4/10
3115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 44
Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện

Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện

7.8/10
2143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 46
Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

7.7/10
4342

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Nương Tử À Vi Phu Biết Sai Rồi

Nương Tử À Vi Phu Biết Sai Rồi

7.2/10
3080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 49
Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

7.8/10
2074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

7/10
2177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

7.8/10
2133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

7.7/10
1965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Tiểu Minh Tinh Quyến Rũ

Tiểu Minh Tinh Quyến Rũ

8.3/10
4634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full

8/10
109084

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 99
Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

7.9/10
3309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

7.8/10
2742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 7
Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL

7.1/10
114792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 100
Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

7.2/10
3179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Đích Nữ Trọng Sinh Ký

7.4/10
124146

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Nhà có hãn thê làm sao phá

Nhà có hãn thê làm sao phá

7.2/10
41777

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 104
Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

7.5/10
11314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

7.5/10
13847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh

Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh

8.5/10
4950

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Thế Gia 2

Thế Gia 2

8.5/10
49683

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 131
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

8.5/10
47915

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy

Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy

7.5/10
4484

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

7.5/10
62514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 139
Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

7.5/10
286864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 101
Tiên Tử Dạo Phàm

Tiên Tử Dạo Phàm

7.5/10
2149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

7.5/10
9543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 22
Thế Gia

Thế Gia

7.5/10
34352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 76
Diễn Đàn Gắn Kết Tình Yêu

Diễn Đàn Gắn Kết Tình Yêu

7.5/10
1750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 2
Tình Này Mãi Chẳng Đổi Thay

Tình Này Mãi Chẳng Đổi Thay

7.5/10
1775

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 2
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

7.5/10
2288732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 1357
Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

7.5/10
6213

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Tư Tổng Phu Nhân Lại Muốn Hủy Hợp Đồng
7.6/10
1688

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Tử Tennis - Xuy Tuyết
7.3/10
2982

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập
7.7/10
1794

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vạn Sinh Nhất Niệm
7.4/10
3115

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quân Hoa Lưỡng Sinh Truyện
7.8/10
2143

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ
7.7/10
4342

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Nương Tử À Vi Phu Biết Sai Rồi
7.2/10
3080

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập
7.8/10
2074

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL
7/10
2177

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL
7.8/10
2133

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL
7.7/10
1965

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Minh Tinh Quyến Rũ
8.3/10
4634

Thể loại: Truyện Khác

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full
8/10
109084

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL
7.9/10
3309

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL
7.8/10
2742

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL
7.1/10
114792

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao
7.2/10
3179

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đích Nữ Trọng Sinh Ký
7.4/10
124146

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Nhà có hãn thê làm sao phá
7.2/10
41777

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp
7.5/10
11314

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi
7.5/10
13847

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh
8.5/10
4950

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thế Gia 2
8.5/10
49683

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh
8.5/10
47915

Thể loại: Ngôn Tình

Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy
7.5/10
4484

Thể loại: Ngôn Tình

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
7.5/10
62514

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh
7.5/10
286864

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiên Tử Dạo Phàm
7.5/10
2149

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!
7.5/10
9543

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thế Gia
7.5/10
34352

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Diễn Đàn Gắn Kết Tình Yêu
7.5/10
1750

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tình Này Mãi Chẳng Đổi Thay
7.5/10
1775

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
7.5/10
2288732

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ai Bảo Ta Không Thể Cưới
7.5/10
6213

Thể loại: Ngôn Tình