Tác Giả Nguyễn Như Ngà

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

7.8/10
2921

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 44
Cho Vay Để Cưới

Cho Vay Để Cưới

7.1/10
6636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 46
Tình Yêu Không Hẹn Trước

Tình Yêu Không Hẹn Trước

7.3/10
6765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Một Đời Không Quên FULL

Một Đời Không Quên FULL

7.2/10
10955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 79
Phúc Tinh Giá Lâm FULL

Phúc Tinh Giá Lâm FULL

7.1/10
4328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 19
Nhất Phẩm Cuồng Phi

Nhất Phẩm Cuồng Phi

8.5/10
3025

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

8.5/10
2600

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

8.5/10
9085

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

7.5/10
8055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

7.5/10
10348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dục Ái

Dục Ái

7.5/10
14139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Phúc Tinh Giá Đáo

Phúc Tinh Giá Đáo

7.5/10
13146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y

7.5/10
6934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Khất Nhi Hoàng Gia

Khất Nhi Hoàng Gia

7.5/10
7065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 21
Tướng Công Đòi Cưới

Tướng Công Đòi Cưới

7.5/10
5461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

7.5/10
14798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 31
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

7.5/10
9151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Ác Nương Tử

Ác Nương Tử

7.5/10
17649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

7.5/10
7537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

7.5/10
7412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 10
Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

7.5/10
27409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 99
Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt
7.8/10
2921

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cho Vay Để Cưới
7.1/10
6636

Thể loại: Việt Nam

Tình Yêu Không Hẹn Trước
7.3/10
6765

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Đời Không Quên FULL
7.2/10
10955

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Phúc Tinh Giá Lâm FULL
7.1/10
4328

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhất Phẩm Cuồng Phi
8.5/10
3025

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc
8.5/10
2600

Thể loại: Truyện Teen

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em
8.5/10
9085

Thể loại: Ngôn Tình

Thảo Hôn Tướng Công
7.5/10
8055

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Giam Giữ Cả Đời
7.5/10
10348

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dục Ái
7.5/10
14139

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Tinh Giá Đáo
7.5/10
13146

Thể loại: Ngôn Tình

Hùng Dạng Độc Thần Y
7.5/10
6934

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Khất Nhi Hoàng Gia
7.5/10
7065

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Công Đòi Cưới
7.5/10
5461

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Võ Tướng Cướp Cô Dâu
7.5/10
14798

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tà Ngọc Thần Y
7.5/10
9151

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ác Nương Tử
7.5/10
17649

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Gian Thương Hai Mặt
7.5/10
7537

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gia Mặt Sẹo
7.5/10
7412

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
7.5/10
27409

Thể loại: Truyện Teen