Tác Giả Lục Nguyên Vu Viên

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

Hạo Lỗi Thú Một Sừng

7.1/10
4175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói

8.5/10
41436

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

8.5/10
53457

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Muội Đừng Sợ

Tiểu Muội Đừng Sợ

8.5/10
16943

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

8.5/10
19515

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.5/10
35438

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

8.5/10
13041

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

8.5/10
35422

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

8.5/10
13954

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tà Y

Tà Y

7.5/10
96000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

7.5/10
153687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 13
Nữ Nô Của Bá Chủ

Nữ Nô Của Bá Chủ

7.5/10
20999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Sủng Của Tiểu Thư

Nam Sủng Của Tiểu Thư

8.7/10
47259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

7.5/10
16450

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Gia Ác Ma

Thiếu Gia Ác Ma

8.5/10
102098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 27
Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm

8/10
37100

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy

7.5/10
19542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

7.5/10
14892

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

9/10
36879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

7.5/10
40187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 12
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

7.5/10
15451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng

7.8/10
17934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn

7.9/10
25843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

7.5/10
25582

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Tiểu Muội Không Phải Sợ

Tiểu Muội Không Phải Sợ

7.9/10
21489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ

8.3/10
20302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
12141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Liệt Nữ Đấu Phu

Liệt Nữ Đấu Phu

7.5/10
19487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!

7.5/10
30022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

7.5/10
46475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

7.5/10
22356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

7.5/10
15195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

7.5/10
22073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 9
Thật Giả Thiếu Gia

Thật Giả Thiếu Gia

8.8/10
49739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

7.5/10
15918

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 11
Ngu Nữ Bắt Chồng

Ngu Nữ Bắt Chồng

7.5/10
25858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 14
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

7.5/10
29600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

7.5/10
40876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

7.5/10
16994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Than Đen Hoàng Hậu

Than Đen Hoàng Hậu

7.5/10
20506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 10
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

7.5/10
44010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

7.5/10
20303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

7.5/10
24971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

7.5/10
13519

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

7.5/10
22757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hạo Lỗi Thú Một Sừng
7.1/10
4175

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
8.5/10
41436

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
8.5/10
53457

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Muội Đừng Sợ
8.5/10
16943

Thể loại: Ngôn Tình

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân
8.5/10
19515

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.5/10
35438

Thể loại: Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
8.5/10
13041

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
8.5/10
35422

Thể loại: Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
8.5/10
13954

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Y
7.5/10
96000

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bí Mật Độc Quyền
7.5/10
153687

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Nô Của Bá Chủ
7.5/10
20999

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Sủng Của Tiểu Thư
8.7/10
47259

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trung Khuyển Cắn Ngược
7.5/10
16450

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiếu Gia Ác Ma
8.5/10
102098

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Phượng Bị Hãn Long Giam Cầm
8/10
37100

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
7.5/10
19542

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
7.5/10
14892

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Không Tốt Truy
9/10
36879

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
7.5/10
40187

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi
7.5/10
15451

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
7.8/10
17934

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
7.9/10
25843

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu
7.5/10
25582

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Muội Không Phải Sợ
7.9/10
21489

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Gấu Dã Man Trong Lòng Giảo Hồ
8.3/10
20302

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
12141

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Liệt Nữ Đấu Phu
7.5/10
19487

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
7.5/10
30022

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
7.5/10
46475

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
7.5/10
22356

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy
7.5/10
15195

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trộm Tặc Làm Càn
7.5/10
22073

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thật Giả Thiếu Gia
8.8/10
49739

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
7.5/10
15918

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngu Nữ Bắt Chồng
7.5/10
25858

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
7.5/10
29600

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!
7.5/10
40876

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm
7.5/10
16994

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Than Đen Hoàng Hậu
7.5/10
20506

Thể loại: Xuyên Không

Âm Mưu Của Cô Ấy
7.5/10
44010

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
7.5/10
20303

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
7.5/10
24971

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nhân Xin Chào!
7.5/10
13519

Thể loại: Ngôn Tình

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa
7.5/10
22757

Thể loại: Ngôn Tình