Tác Giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Tại Hạ Rất Bình Thường

Tại Hạ Rất Bình Thường

7.2/10
1413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Như Châu Như Ngọc

Như Châu Như Ngọc

7.8/10
6368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Như Châu Tựa Ngọc FULL

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10
5015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 98
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.5/10
1270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.9/10
11811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.5/10
3209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 35
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.1/10
7135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Phi Tần Này Chức Nghiệp

Phi Tần Này Chức Nghiệp

7.3/10
38748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.9/10
15599

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 103
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.4/10
23163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 145
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.9/10
61706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.4/10
60486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 129
Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

7.3/10
118862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 161
Tạo Tác Thời Quang

Tạo Tác Thời Quang

10.3/10
9433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
189730

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

7.5/10
117403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

7.5/10
253111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
44900

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
48360

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 15
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

7.5/10
158224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 156
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

8.8/10
766033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 203
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
338158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
37673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
193072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
305736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10
346889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10
77080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10
67157

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10
34166

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10
92631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10
2663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10
31404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10
112444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 86
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10
32363

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10
332981

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10
79122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Tại Hạ Rất Bình Thường
7.2/10
1413

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Như Châu Như Ngọc
7.8/10
6368

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Như Châu Tựa Ngọc FULL
7.7/10
5015

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí
7.5/10
1270

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL
7.9/10
11811

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian
7.5/10
3209

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
7.1/10
7135

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Phi Tần Này Chức Nghiệp
7.3/10
38748

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.9/10
15599

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tạo Tác Thời Gian
7.4/10
23163

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.9/10
61706

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.4/10
60486

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
7.3/10
118862

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tạo Tác Thời Quang
10.3/10
9433

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hân Hoan
9.3/10
189730

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Lai Nhất Thứ
7.5/10
117403

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
7.5/10
253111

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
44900

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
48360

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
7.5/10
158224

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
8.8/10
766033

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bát Bảo Trang
7.5/10
338158

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
37673

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
193072

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
305736

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Nữ Thần Trở Về
7.5/10
346889

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phúc Trạch Hữu Dư
7.5/10
77080

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Siêu Sao, Tính Cái Gì?
7.5/10
67157

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
7.5/10
34166

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
7.5/10
92631

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
7.5/10
2663

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hữu
7.5/10
31404

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Biến Bại Gia Tử
7.5/10
112444

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xui Xẻo, Chia Tay Đi
7.5/10
32363

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Ơi Chào Em
7.5/10
332981

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi
7.5/10
79122

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu