Tác Giả Nhân Chi

Sau Khi Xuyên Thành Phu Nhân Đại Soái Nữ Phụ Pháo Hôi Điên Cuồng Chạy Trốn

Sau Khi Xuyên Thành Phu Nhân Đại Soái Nữ Phụ Pháo Hôi Điên Cuồng Chạy Trốn

7.2/10
1573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Học Viện Kinh Dị

Học Viện Kinh Dị

8.3/10
1170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tán Tỉnh Quân Gia Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tán Tỉnh Quân Gia Trong Niên Đại Văn

7.6/10
1261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.1/10
1358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.4/10
1020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

8.2/10
1025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

8/10
1219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.8/10
1072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt

Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt

7.9/10
42171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc FULL

Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc FULL

7.2/10
6340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

7.3/10
7549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Căn Bệnh Quái Ác

Căn Bệnh Quái Ác

7.4/10
1583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Hai Năm Trộm Về FULL

Hai Năm Trộm Về FULL

7.1/10
3060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Hoa Giá

Hoa Giá

7.5/10
3954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

7.5/10
25992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Sau Khi Xuyên Thành Phu Nhân Đại Soái Nữ Phụ Pháo Hôi Điên Cuồng Chạy Trốn
7.2/10
1573

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Học Viện Kinh Dị
8.3/10
1170

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Tán Tỉnh Quân Gia Trong Niên Đại Văn
7.6/10
1261

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.1/10
1358

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.4/10
1020

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
8.2/10
1025

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
8/10
1219

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.8/10
1072

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Vai Ác Thiếu Gia Chỉ Nghĩ Quá Phật Hệ Sinh Hoạt
7.9/10
42171

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc FULL
7.2/10
6340

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha
7.3/10
7549

Thể loại: Đam Mỹ

Căn Bệnh Quái Ác
7.4/10
1583

Thể loại: Đam Mỹ

Hai Năm Trộm Về FULL
7.1/10
3060

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoa Giá
7.5/10
3954

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
7.5/10
25992

Thể loại: Đam Mỹ