Tác Giả Nhất Đóa Thanh Liên Hoa

Khi người đến

Khi người đến

8.5/10
1356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 29
Thập Niên 70 Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Là Nữ Phụ Pháo Hôi

Thập Niên 70 Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Là Nữ Phụ Pháo Hôi

7.3/10
7187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Thập Niên 70 Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Thập Niên 70 Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

7.8/10
3635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Mặt Nạ Trà Xanh FULL

Mặt Nạ Trà Xanh FULL

7.8/10
2573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh

Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh

7.6/10
1419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 3
Vị Trí Hoàn Mỹ

Vị Trí Hoàn Mỹ

7.3/10
3406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Dâu Tây Ba Ba Pi

Dâu Tây Ba Ba Pi

7.1/10
9523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 109
Dị Thế Điền Viên

Dị Thế Điền Viên

8.7/10
161018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 107
Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

7.8/10
7823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 13
Yêu Vì Tính Phúc

Yêu Vì Tính Phúc

7.5/10
191129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 105
Buổi Chiều Tình Yêu

Buổi Chiều Tình Yêu

7.5/10
9889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 28
Khi người đến
8.5/10
1356

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Thập Niên 70 Sau Khi Xuyên Thành Vợ Cũ Là Nữ Phụ Pháo Hôi
7.3/10
7187

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm
7.8/10
3635

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mặt Nạ Trà Xanh FULL
7.8/10
2573

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh
7.6/10
1419

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Vị Trí Hoàn Mỹ
7.3/10
3406

Thể loại: Đam Mỹ

Dâu Tây Ba Ba Pi
7.1/10
9523

Thể loại: Đam Mỹ

Dị Thế Điền Viên
8.7/10
161018

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn
7.8/10
7823

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Yêu Vì Tính Phúc
7.5/10
191129

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Buổi Chiều Tình Yêu
7.5/10
9889

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình