Tác Giả Nhất Mai Nữu Khấu

Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

7.9/10
3145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 40
Một Không Cẩn Thận Cùng Dấm Tinh Kết Hôn

Một Không Cẩn Thận Cùng Dấm Tinh Kết Hôn

7.6/10
12690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 185
Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

7.7/10
2012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Cậu Tốt Nhất Là Thế

Cậu Tốt Nhất Là Thế

7.7/10
5925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Đừng Nói Nhiều Tới Theo Đuổi Em Đi!

Đừng Nói Nhiều Tới Theo Đuổi Em Đi!

7.6/10
5840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

7/10
4654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Abo Nhặt Được Một Chàng A

Abo Nhặt Được Một Chàng A

7.9/10
10066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 53
Em Thích Anh Từ Lâu

Em Thích Anh Từ Lâu

7.3/10
2406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

Không Cẩn Thận Liền Cùng Bình Dấm Chua Kết Hôn Rồi

10.3/10
100372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 90
Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

9.3/10
10485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

7.5/10
149748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 91