Tác Giả Thanh Thiên Bạch Nhật Mộng

Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô

7/10
1025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 5
70 Nữ Thanh Niên Tri Thức Mang Theo Không Gian Được Tháo Hán Sủng Tận Trời

70 Nữ Thanh Niên Tri Thức Mang Theo Không Gian Được Tháo Hán Sủng Tận Trời

7.7/10
1092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 6
Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm FULL

Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm FULL

7.2/10
1122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm

Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm

7.8/10
1165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 6
Thập Niên 70 Quân Tẩu Bận Làm Ruộng

Thập Niên 70 Quân Tẩu Bận Làm Ruộng

7.2/10
1126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Đạo Tổ Độc Tôn

Đạo Tổ Độc Tôn

7.4/10
1832

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Việt Nam, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 18
Manh Thê Phúc Hắc

Manh Thê Phúc Hắc

7.4/10
5623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 88
Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang

7.3/10
7296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 46
Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi

7.4/10
24295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 210
Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

7.1/10
2640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không

7.1/10
2281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Bác Chiến Nhớ Anh

Bác Chiến Nhớ Anh

7.8/10
5786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Papa! Em Yêu Anh

Papa! Em Yêu Anh

7.5/10
7026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tác nghiệt

Tác nghiệt

8.5/10
1425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

8.5/10
22175

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

7.5/10
33481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 39
Đặc Điển Về Xà Quý Phi

Đặc Điển Về Xà Quý Phi

7.5/10
8242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Đặc Điển Xà Quý Phi

Đặc Điển Xà Quý Phi

7.5/10
8852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 10
Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

7.5/10
55190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Thầy Trò

Thầy Trò

7.5/10
3547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Người Hầu Của Vương Gia

Người Hầu Của Vương Gia

7.5/10
34422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 15
Miêu Tâm Nan Trắc

Miêu Tâm Nan Trắc

7.5/10
7472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Trùng Sinh Sủng Phi

Trùng Sinh Sủng Phi

7.5/10
2363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Mạt Thế Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô
7/10
1025

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

70 Nữ Thanh Niên Tri Thức Mang Theo Không Gian Được Tháo Hán Sủng Tận Trời
7.7/10
1092

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm FULL
7.2/10
1122

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm
7.8/10
1165

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Thập Niên 70 Quân Tẩu Bận Làm Ruộng
7.2/10
1126

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đạo Tổ Độc Tôn
7.4/10
1832

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Việt Nam, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Manh Thê Phúc Hắc
7.4/10
5623

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Quyển 1 - Tôi Thao Phục Lão Đại Hắc Bang
7.3/10
7296

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Không Cha Con Tôi Đâu Rồi
7.4/10
24295

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
7.1/10
2640

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Giáo Thảo Thanh Lãnh Có Muốn Chất Ức Chế Không
7.1/10
2281

Thể loại: Đam Mỹ

Bác Chiến Nhớ Anh
7.8/10
5786

Thể loại: Đam Mỹ

Papa! Em Yêu Anh
7.5/10
7026

Thể loại: Ngôn Tình

Tác nghiệt
8.5/10
1425

Thể loại: Truyện Khác

Trà Trộn Phòng Con Gái
8.5/10
22175

Thể loại: Ngôn Tình

Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt
7.5/10
33481

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đặc Điển Về Xà Quý Phi
7.5/10
8242

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đặc Điển Xà Quý Phi
7.5/10
8852

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
7.5/10
55190

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thầy Trò
7.5/10
3547

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Hầu Của Vương Gia
7.5/10
34422

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Miêu Tâm Nan Trắc
7.5/10
7472

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Sủng Phi
7.5/10
2363

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình