Tác Giả Nhất Tùng Âm

Đừng Có Học Hư

Đừng Có Học Hư

7.2/10
6652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 105
Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

7.8/10
6051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 42
Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

7.2/10
3260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 59
Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL

7.5/10
19625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 126
Ô Danh

Ô Danh

7.4/10
11689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 135
Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn

Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn

7.1/10
15324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 153
Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi

Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi

7.7/10
13361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 127
Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

7.5/10
12049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 113
Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL

Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL

7.9/10
27117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 116
Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL

7.8/10
19538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 111
Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp

Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp

7.2/10
1768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 3
Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

7.8/10
5877

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 67
Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia

Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia

7.2/10
3014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

7.2/10
2689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 9
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

7.7/10
9580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 116
Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

7.9/10
28161

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 118
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

9.5/10
91663

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 153
Đừng Có Học Hư
7.2/10
6652

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà
7.8/10
6051

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân
7.2/10
3260

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL
7.5/10
19625

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ô Danh
7.4/10
11689

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn
7.1/10
15324

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi
7.7/10
13361

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi
7.5/10
12049

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL
7.9/10
27117

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL
7.8/10
19538

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp
7.2/10
1768

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân
7.8/10
5877

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia
7.2/10
3014

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn
7.2/10
2689

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Một Mình Ta Mỹ Lệ
7.7/10
9580

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội
7.9/10
28161

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
9.5/10
91663

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp