Tác Giả Nhu Nạo Khinh Mạn

Trọng Sinh Ta Thành Đại Sư Cấp Quốc Bảo

Trọng Sinh Ta Thành Đại Sư Cấp Quốc Bảo

7/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 40
Xuyên Thành Vương Phi Lưu Đày Ta Kéo Cả Nhà Chồng Cùng Làm Giàu

Xuyên Thành Vương Phi Lưu Đày Ta Kéo Cả Nhà Chồng Cùng Làm Giàu

7.7/10
1359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 50
Xuyên Vào Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Xuyên Vào Người Vợ Bị Bỏ Rơi

7.1/10
1235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 8
Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Cướp Bàn Tay Vàng Về

Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Cướp Bàn Tay Vàng Về

7.9/10
6275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Y Tu Max Cấp Trùng Sinh

Y Tu Max Cấp Trùng Sinh

7.4/10
1328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt

Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt

7.2/10
2054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 6
Sau Khi Xuyên Vào Nhân Vật Đáng Thương Trong Giới Giải Trí Liền Nổi Tiếng

Sau Khi Xuyên Vào Nhân Vật Đáng Thương Trong Giới Giải Trí Liền Nổi Tiếng

7.3/10
2269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Huyền Học Đại Sư

Huyền Học Đại Sư

7.8/10
2272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

7.3/10
170626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 143
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

7.9/10
95668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 124
Trọng Sinh Ta Thành Đại Sư Cấp Quốc Bảo
7/10
1219

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Xuyên Thành Vương Phi Lưu Đày Ta Kéo Cả Nhà Chồng Cùng Làm Giàu
7.7/10
1359

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Xuyên Vào Người Vợ Bị Bỏ Rơi
7.1/10
1235

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Cướp Bàn Tay Vàng Về
7.9/10
6275

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Y Tu Max Cấp Trùng Sinh
7.4/10
1328

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt
7.2/10
2054

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Vào Nhân Vật Đáng Thương Trong Giới Giải Trí Liền Nổi Tiếng
7.3/10
2269

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Huyền Học Đại Sư
7.8/10
2272

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
7.3/10
170626

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
7.9/10
95668

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn