Tác Giả Như Quỳnh

Xuyên Về Nông Thôn Làm Giàu An Nhiên

Xuyên Về Nông Thôn Làm Giàu An Nhiên

7/10
2791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 29
Cô Dâu Hào Môn Được Cưng Chiều

Cô Dâu Hào Môn Được Cưng Chiều

7.5/10
1927

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc FULL

Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc FULL

7/10
7370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 99
Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài FULL

Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài FULL

7.2/10
5476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 66
Điệp Chiến Gia Thù

Điệp Chiến Gia Thù

7.3/10
3045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Gia Đấu

Chương 47
Cứu Vớt Nam Phụ Si Tình

Cứu Vớt Nam Phụ Si Tình

7.8/10
5896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ảnh Đế Truy Thê!

Ảnh Đế Truy Thê!

7/10
20795

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 205
Không Thể Đánh Mất Em

Không Thể Đánh Mất Em

7.8/10
15648

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 100
Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL

7.5/10
13001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL

7/10
11546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Hoàn Châu Tử Vy FULL

Hoàn Châu Tử Vy FULL

7.1/10
12199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 50
Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

7.4/10
14931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 79
Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời FULL

Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời FULL

7.8/10
42485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 50
Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

7.3/10
10746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Cô Nhóc Lạnh Lùng

Cô Nhóc Lạnh Lùng

8.5/10
3589

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

7.5/10
22017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Chương 49
Bài Ca Muôn Thuở

Bài Ca Muôn Thuở

7.5/10
2400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Yêu Em Anh Dám Không?

Yêu Em Anh Dám Không?

7.5/10
9557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 30
Xuyên Về Nông Thôn Làm Giàu An Nhiên
7/10
2791

Thể loại: Điền Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cô Dâu Hào Môn Được Cưng Chiều
7.5/10
1927

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc FULL
7/10
7370

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài FULL
7.2/10
5476

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Điệp Chiến Gia Thù
7.3/10
3045

Thể loại: Đô Thị, Truyện Gia Đấu

Cứu Vớt Nam Phụ Si Tình
7.8/10
5896

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảnh Đế Truy Thê!
7/10
20795

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Không Thể Đánh Mất Em
7.8/10
15648

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL
7.5/10
13001

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói FULL
7/10
11546

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàn Châu Tử Vy FULL
7.1/10
12199

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi
7.4/10
14931

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời FULL
7.8/10
42485

Thể loại: Trọng Sinh

Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều
7.3/10
10746

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Nhóc Lạnh Lùng
8.5/10
3589

Thể loại: Truyện Teen

Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!
7.5/10
22017

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Bài Ca Muôn Thuở
7.5/10
2400

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Anh Dám Không?
7.5/10
9557

Thể loại: Truyện Teen