Tác Giả Nhược Thuỷ Thiên Lưu

Tuyết ở bắc kinh dịu dàng như em

Tuyết ở bắc kinh dịu dàng như em

8.5/10
2219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 70
Tô Tô

Tô Tô

7.7/10
5458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Dấn Thân Vào Trời Cao Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn

Dấn Thân Vào Trời Cao Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn

7.5/10
1450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Nụ hôn nồng cháy

Nụ hôn nồng cháy

8.5/10
5043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 143
Nụ Hôn Cháy Bỏng

Nụ Hôn Cháy Bỏng

7.6/10
14281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Cọ Xát

Cọ Xát

7.3/10
37832

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 79
Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con

Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con

7.3/10
9074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 149
Tuyệt Không Thể Tả FULL

Tuyệt Không Thể Tả FULL

7.2/10
41076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tình Sắc Dân Quốc

Tình Sắc Dân Quốc

7.3/10
18421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Em Trong Tim Tôi

Em Trong Tim Tôi

7.3/10
44590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Tu La Chi Sủng

Tu La Chi Sủng

7.7/10
6263

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cảnh Xuân Chợt Tiết

Cảnh Xuân Chợt Tiết

7.8/10
8723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Tôi Và Người Ấy Của Tôi

7.5/10
27825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Thiên Tài Huyền Linh Sư

Thiên Tài Huyền Linh Sư

8.5/10
27891

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

8.9/10
261720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 147
Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

7.5/10
53592

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

7.5/10
135255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 290
Bán Ngâm

Bán Ngâm

7.5/10
205634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 73
Quả Táo Nhỏ

Quả Táo Nhỏ

8.8/10
22639

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 46
Khí Phi Hồ Sủng

Khí Phi Hồ Sủng

7.5/10
229828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 115
Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

7.5/10
4124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

7.5/10
11217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 20
Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

7.5/10
24001

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 78
Yên Thuỷ Hàn

Yên Thuỷ Hàn

7.5/10
5379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 16
Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

7.5/10
74204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 130
Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

7.5/10
24221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 50
Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

7.5/10
2995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 7
Yêu Phượng Tà Long

Yêu Phượng Tà Long

7.5/10
15512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 56
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

7.5/10
303168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Tuyết ở bắc kinh dịu dàng như em
8.5/10
2219

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tô Tô
7.7/10
5458

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dấn Thân Vào Trời Cao Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn
7.5/10
1450

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nụ hôn nồng cháy
8.5/10
5043

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nụ Hôn Cháy Bỏng
7.6/10
14281

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cọ Xát
7.3/10
37832

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cùng Thấu Tử Kết Hôn Trước Ta Có Năm Cái Nhãi Con
7.3/10
9074

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tuyệt Không Thể Tả FULL
7.2/10
41076

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tình Sắc Dân Quốc
7.3/10
18421

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Em Trong Tim Tôi
7.3/10
44590

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tu La Chi Sủng
7.7/10
6263

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Xuân Chợt Tiết
7.8/10
8723

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Và Người Ấy Của Tôi
7.5/10
27825

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Tài Huyền Linh Sư
8.5/10
27891

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
8.9/10
261720

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
7.5/10
53592

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
7.5/10
135255

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bán Ngâm
7.5/10
205634

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quả Táo Nhỏ
8.8/10
22639

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Võng Du

Khí Phi Hồ Sủng
7.5/10
229828

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại
7.5/10
4124

Thể loại: Đam Mỹ

Yên Hoa Tuyết
7.5/10
11217

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Hà Nhật Cộng Huề Thủ
7.5/10
24001

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Yên Thuỷ Hàn
7.5/10
5379

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thê Chủ Tà Mị
7.5/10
74204

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
7.5/10
24221

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư
7.5/10
2995

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Yêu Phượng Tà Long
7.5/10
15512

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ác Ma Chi Sủng
7.5/10
303168

Thể loại: Ngôn Tình