Tác Giả Nữ Vương Bất Tại Gia

Thập Niên 70 Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông

Thập Niên 70 Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông

7.9/10
3101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Năm Đại Lão Quỳ Trước Mặt Tôi Và Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Đại Lão Quỳ Trước Mặt Tôi Và Gọi Tôi Là Mẹ

7.5/10
1527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng

Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng

7.3/10
1565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh

Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh

7.2/10
3721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

7.1/10
7669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

7.4/10
3497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 17
Điềm Thê Ở Thập Niên 70

Điềm Thê Ở Thập Niên 70

7.1/10
2063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

7.3/10
7778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ FULL

Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ FULL

7.7/10
215669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 100
Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

8.4/10
1109301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 145
Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút

7.5/10
15494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Thập Niên 70 Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông
7.9/10
3101

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Năm Đại Lão Quỳ Trước Mặt Tôi Và Gọi Tôi Là Mẹ
7.5/10
1527

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Trao Đổi Chồng
7.3/10
1565

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh
7.2/10
3721

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng
7.1/10
7669

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ
7.4/10
3497

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Điềm Thê Ở Thập Niên 70
7.1/10
2063

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!
7.3/10
7778

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ FULL
7.7/10
215669

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành
8.4/10
1109301

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lại Đây Cho Em Khi Dễ Một Chút
7.5/10
15494

Thể loại: Ngôn Tình