Tác Giả Phong Quá Thủy Vô Ngân

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn

7.7/10
105260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]

7.5/10
53526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

7.2/10
33064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 95
Giang Sơn Như Họa FULL

Giang Sơn Như Họa FULL

7.3/10
6024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tứ Đại Danh Bộ FULL

Tứ Đại Danh Bộ FULL

7.2/10
7235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL

7/10
4327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
28435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Nhất Nộ Bạt Kiếm

Nhất Nộ Bạt Kiếm

9.3/10
13799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 45
Thiên Hạ Vô Địch

Thiên Hạ Vô Địch

8.5/10
13044

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Khai Tạ Hoa

Khai Tạ Hoa

8.5/10
38186

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

8.5/10
22688

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 135
Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

8.5/10
18422

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
Tịch Mịch Cao Thủ

Tịch Mịch Cao Thủ

8.5/10
3754

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Triều Thiên Nhất Côn

Triều Thiên Nhất Côn

8.5/10
16077

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thương Tâm Tiểu Tiễn

8.5/10
19058

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Kinh Diễm Nhất Thương

Kinh Diễm Nhất Thương

8.5/10
17539

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Sấm Đãng Giang Hồ

Sấm Đãng Giang Hồ

8.5/10
5288

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt

8.5/10
5272

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà

8.5/10
9562

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang

8.5/10
3422

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán

8.5/10
5940

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa

8.5/10
4621

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Ôn Nhu Nhất Đao

Ôn Nhu Nhất Đao

8.5/10
19947

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Tế Kiếm

Tế Kiếm

8.5/10
2127

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Giang Hồ Nhàn Thoại

Giang Hồ Nhàn Thoại

8.5/10
4360

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương

8.5/10
3754

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt

8.5/10
6776

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử

8.5/10
3011

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng

8.5/10
4301

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục

8.5/10
4521

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

8.5/10
3476

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh

8.5/10
4175

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đường Phương Nhất Chiến

Đường Phương Nhất Chiến

8.5/10
5029

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn

8.5/10
151054

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu

8.5/10
5028

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát

8.5/10
2696

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn

8.5/10
3442

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 6
Sát Nhân Giả Đường Trảm

Sát Nhân Giả Đường Trảm

8.5/10
4049

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội

8.5/10
3200

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 13
Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư

8.5/10
15151

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Phương Tà Chân - Sát Sở

Phương Tà Chân - Sát Sở

8.5/10
11468

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa

8.5/10
10729

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
366646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1028
Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

7.5/10
149902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 100
Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
10333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 50
Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
5156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

7.5/10
20290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 132
Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
17828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 127
Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

7.5/10
13643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 64
Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

7.5/10
16702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 108
Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

7.5/10
17942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 111
[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

7.5/10
4184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

7.5/10
5088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

7.5/10
3566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Sát Sở

Sát Sở

7.5/10
76994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]

7.5/10
14945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 86
Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

7.5/10
10168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 37
Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
2098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4
Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Đông Phương Nhất Chiến

Đông Phương Nhất Chiến

7.5/10
4785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Chương 17
Đại Trượng Trận

Đại Trượng Trận

7.5/10
20664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 13
Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

7.5/10
4813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Thần Châu Kỳ Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp

7.5/10
18413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Luận Anh Hùng

Luận Anh Hùng

7.5/10
62721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 496
Nghịch Thủy Hàn

Nghịch Thủy Hàn

7.5/10
30249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 111
Bình Tĩnh Làm Phi - Hoàn
7.7/10
105260

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bình Tĩnh Làm Phi [Full]
7.5/10
53526

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
7.2/10
33064

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giang Sơn Như Họa FULL
7.3/10
6024

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ FULL
7.2/10
7235

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Tuyết - Bộ 1 FULL
7/10
4327

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
28435

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Nộ Bạt Kiếm
9.3/10
13799

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch
8.5/10
13044

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khai Tạ Hoa
8.5/10
38186

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch
8.5/10
22688

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ
8.5/10
18422

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tịch Mịch Cao Thủ
8.5/10
3754

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn
8.5/10
16077

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn
8.5/10
19058

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương
8.5/10
17539

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sấm Đãng Giang Hồ
8.5/10
5288

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
8.5/10
5272

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 2 - Dược Mã Hoàng Hà
8.5/10
9562

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang
8.5/10
3422

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Anh Hùng Hảo Hán
8.5/10
5940

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp 4 - Giang Sơn Như Họa
8.5/10
4621

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao
8.5/10
19947

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tế Kiếm
8.5/10
2127

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Nhàn Thoại
8.5/10
4360

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đấu Thiên Vương
8.5/10
3754

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 7 - Viên Hầu Nguyệt
8.5/10
6776

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 5 -- Bộ Lão Thử
8.5/10
3011

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Tẩu Long Xà 3 - Đại Trận Trượng
8.5/10
4301

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh bộ chấn Quang Đông 4 - Thảm Lục
8.5/10
4521

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng
8.5/10
3476

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 2 - Vong Mệnh
8.5/10
4175

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đường Phương Nhất Chiến
8.5/10
5029

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
8.5/10
151054

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
8.5/10
5028

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 1 - Truy Sát
8.5/10
2696

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lý Bố Y Thần Tướng - Thủ Noãn
8.5/10
3442

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Giả Đường Trảm
8.5/10
4049

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Đàm Đình Hội
8.5/10
3200

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Hội Kinh Sư
8.5/10
15151

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phương Tà Chân - Sát Sở
8.5/10
11468

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tứ Đại Danh Bộ - Khô Lâu Họa
8.5/10
10729

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
366646

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bình Tĩnh Làm Phi
7.5/10
149902

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Thiên Hạ Hữu Tuyết [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5762

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
10333

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
5156

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4919

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]
7.5/10
20290

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
17828

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]
7.5/10
13643

Thể loại: Kiếm Hiệp

Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]
7.5/10
16702

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]
7.5/10
17942

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa
7.5/10
4184

Thể loại: Kiếm Hiệp

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao
7.5/10
5088

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh
7.5/10
3566

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Sở
7.5/10
76994

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kinh Diễm Nhất Thương [Luận Anh Hùng]
7.5/10
14945

Thể loại: Kiếm Hiệp

Khô Lâu Họa
7.5/10
10168

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Kiếm Khí Trường Giang [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
2098

Thể loại: Kiếm Hiệp

Dược Mã Hoàng Hà [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4043

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đông Phương Nhất Chiến
7.5/10
4785

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đông Phương

Đại Trượng Trận
7.5/10
20664

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]
7.5/10
4813

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Châu Kỳ Hiệp
7.5/10
18413

Thể loại: Kiếm Hiệp

Luận Anh Hùng
7.5/10
62721

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nghịch Thủy Hàn
7.5/10
30249

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp