Tác Giả Ngã Ái Cật Sơn Trúc

Xem Mệnh Cổ Xuyên Kim

Xem Mệnh Cổ Xuyên Kim

7.4/10
1036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử

7.7/10
1075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Sau Khi Xuyên Qua Bị Bắt Làm Hoàng Đế

Sau Khi Xuyên Qua Bị Bắt Làm Hoàng Đế

7.6/10
1164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Redamancy

Redamancy

8.4/10
1238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Võ Đạo Đại Đế

Võ Đạo Đại Đế

7.2/10
1239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 14
Nhật Mộ Hải Hàng

Nhật Mộ Hải Hàng

7.3/10
1193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 5
Hàm Ngọc FULL

Hàm Ngọc FULL

7.2/10
57058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Tru Tiên Diệt Quỷ

Tru Tiên Diệt Quỷ

7.6/10
1206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Chờ Người Nói Yêu Tôi

Chờ Người Nói Yêu Tôi

8/10
2838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 101
Hồ Bạch Lạc

Hồ Bạch Lạc

8.5/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 0
eabo Bất Giác Say Mèm

eabo Bất Giác Say Mèm

7.5/10
1240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Thế Giới Này - Ta Là Chủ

7.4/10
2127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 97
Xuyên Tới Nhà Nông Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Tới Nhà Nông Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Con

7.6/10
5490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 888
Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu

7.4/10
2993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 28
Vung Hết 330 Tỷ Trước Khi Bắt Đầu Giới Giải Trí

Vung Hết 330 Tỷ Trước Khi Bắt Đầu Giới Giải Trí

7.7/10
2479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

7.4/10
8038

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Khát Dục Công Tức Ll

Khát Dục Công Tức Ll

7.7/10
1847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7/10
1022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 0
Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

7.3/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Dục Khát Cao H

Dục Khát Cao H

7.9/10
25280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Đôi Môi Anh Đào

Đôi Môi Anh Đào

7.2/10
1309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

7.8/10
22483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 30
Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài FULL

Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài FULL

7.5/10
6191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Tiên Phụ

Tiên Phụ

7.3/10
2228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 41
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL

7.8/10
6086

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 51
Người Tôi Thích Thầm Nói Muốn Cưới Tôi FULL

Người Tôi Thích Thầm Nói Muốn Cưới Tôi FULL

7/10
2908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Phụng Tử Đào Hôn Ông Xã Quá Kiêu Ngạo FULL

Phụng Tử Đào Hôn Ông Xã Quá Kiêu Ngạo FULL

7.5/10
14985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người

Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người

7.4/10
4431

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 67
Eabo Bất Giác Say Mèm

Eabo Bất Giác Say Mèm

7.2/10
1460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại

Nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại

8.5/10
16442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 95
Tiểu Diêm Vương Dẫn Theo Quỷ Thần Livestream Bạo Hồng

Tiểu Diêm Vương Dẫn Theo Quỷ Thần Livestream Bạo Hồng

7.9/10
9549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Muốn Lui Vòng Kế Thừa Gia Sản Tôi Đột Nhiên Nổi Tiếng

Muốn Lui Vòng Kế Thừa Gia Sản Tôi Đột Nhiên Nổi Tiếng

7.3/10
2606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 21
Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL

Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL

7.5/10
19386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Thế Giới Này - Ta Là Chủ

7.1/10
7368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 97
Vô Tình Nhặt Được Sếp Lớn Trên Thiên Đình

Vô Tình Nhặt Được Sếp Lớn Trên Thiên Đình

7.2/10
1260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 3
Cuộc Phản Công Của Thỏ Con FULL

Cuộc Phản Công Của Thỏ Con FULL

7.2/10
2396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Tu La Kiếm Thần

Tu La Kiếm Thần

7.7/10
12505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 328
Nữ Chủ Rắc Rối

Nữ Chủ Rắc Rối

7.5/10
1510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 7
May Mắn Phong Tư Họa

May Mắn Phong Tư Họa

7.3/10
1590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Thắt Lưng Hoa

Thắt Lưng Hoa

7.6/10
5704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

7.3/10
10422

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 85
Tận Tình

Tận Tình

7.9/10
4557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Khánh Hi Kỷ Sự

Khánh Hi Kỷ Sự

7/10
2963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Cung Đấu

Chương 25
Đấu La Chi Lăng Thanh

Đấu La Chi Lăng Thanh

7.6/10
7688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 70
Cá Không Phục

Cá Không Phục

8.3/10
17791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 359
 Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp

Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp

7.3/10
26145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 227
Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp

Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp

7.4/10
1700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 5
Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

7.9/10
5089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 35
Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp

Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp

7.4/10
20845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 263
Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

7.6/10
29878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 90
Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương

Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương

7.3/10
35780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 501
Lá Thư Từ Ánh Trăng FULL

Lá Thư Từ Ánh Trăng FULL

7.9/10
9977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao

Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao

7.7/10
6818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Hi Trừng Mẫu Thân

Hi Trừng Mẫu Thân

7.1/10
2676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Bhtt Đế Sư

Bhtt Đế Sư

7.1/10
11140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 128
Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

7.8/10
4206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 29
Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

7/10
17685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 172
Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

7.1/10
2451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Tận Thế Lưu Vong

Tận Thế Lưu Vong

7.2/10
2442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 13
Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn

Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn

7.3/10
2776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bosshunter Fisrt Version

Bosshunter Fisrt Version

7.1/10
1787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Chương 6
Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp FULL

Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp FULL

7.4/10
36632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

7.5/10
4032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
Phá Trận Đồ FULL

Phá Trận Đồ FULL

7.1/10
29250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 207
Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú Dịch

Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú Dịch

7/10
6235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 50
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
21625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

7.4/10
12190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 40
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL

Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL

7.5/10
26702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 69
Tâm Bệnh Là Em

Tâm Bệnh Là Em

7.4/10
10689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Tương tư thành bệnh

Tương tư thành bệnh

8.5/10
4274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc

Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc

7.3/10
12385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 159
Tương Tư Thành Bệnh FULL

Tương Tư Thành Bệnh FULL

7/10
6730

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 63
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Mạt Thế Chi Ôn Dao

7.8/10
185668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 747
Vong Tiện Xuân Vũ Kinh Xuân

Vong Tiện Xuân Vũ Kinh Xuân

7.7/10
5682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 30
Mèo Zilla FULL

Mèo Zilla FULL

7.2/10
5781

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Chương 24
Nhớ Em Thành Bệnh

Nhớ Em Thành Bệnh

7.1/10
20734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

7.5/10
9045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 44
Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ

Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ

7.7/10
4337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Chương 32
Đô Thị Quỷ Ký

Đô Thị Quỷ Ký

7.4/10
11682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 73
Liên Minh Quái Vật Biển

Liên Minh Quái Vật Biển

7.3/10
5898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

7.3/10
4295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 24
Lạnh Như Đá

Lạnh Như Đá

7.4/10
2084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại

7.2/10
270996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 870
Ta Có Một Võ Học Bảng

Ta Có Một Võ Học Bảng

7.4/10
3577

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 16
Baba Làm Vợ Cậu Ấy Sao FULL

Baba Làm Vợ Cậu Ấy Sao FULL

7.5/10
16046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 36
Trêu Đùa Khốn Thú FULL

Trêu Đùa Khốn Thú FULL

7.9/10
6855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 71
Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

7.1/10
68808

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 130
Tương tư thành bệnh

Tương tư thành bệnh

8.5/10
345333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 63
Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

7.9/10
32203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 217
Tiểu Hà Sơn

Tiểu Hà Sơn

10.3/10
36954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 53
Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay

Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay

9.3/10
15651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 25
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

7.9/10
66276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Phong Đao

Phong Đao

7.5/10
61468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 214
Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

8.7/10
28815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 117
Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Cẩm Thượng Thiêm Hoa

7.5/10
119830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 74
Vừa Gặp Đã Yêu - Trường Mao Trúc Duẩn

Vừa Gặp Đã Yêu - Trường Mao Trúc Duẩn

8.5/10
2521

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

8.5/10
11814

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 47
Thảo Dạng Niên Hoa

Thảo Dạng Niên Hoa

8.5/10
10139

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 53
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

8.5/10
27473

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 100
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

8.5/10
6789

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Xem Mệnh Cổ Xuyên Kim
7.4/10
1036

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Trò Chơi Cùng Các Tiên Tử
7.7/10
1075

Thể loại: Tiên Hiệp

Sau Khi Xuyên Qua Bị Bắt Làm Hoàng Đế
7.6/10
1164

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Redamancy
8.4/10
1238

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võ Đạo Đại Đế
7.2/10
1239

Thể loại: Huyền huyễn

Nhật Mộ Hải Hàng
7.3/10
1193

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Phương Tây

Hàm Ngọc FULL
7.2/10
57058

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tru Tiên Diệt Quỷ
7.6/10
1206

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chờ Người Nói Yêu Tôi
8/10
2838

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Bạch Lạc
8.5/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

eabo Bất Giác Say Mèm
7.5/10
1240

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thế Giới Này - Ta Là Chủ
7.4/10
2127

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Xuyên Tới Nhà Nông Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Con
7.6/10
5490

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xạ Thủ Câm Yêu Lại Từ Đầu
7.4/10
2993

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vung Hết 330 Tỷ Trước Khi Bắt Đầu Giới Giải Trí
7.7/10
2479

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã
7.4/10
8038

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khát Dục Công Tức Ll
7.7/10
1847

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7/10
1022

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi
7.3/10
1018

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Dục Khát Cao H
7.9/10
25280

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đôi Môi Anh Đào
7.2/10
1309

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL
7.8/10
22483

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài FULL
7.5/10
6191

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Phụ
7.3/10
2228

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt FULL
7.8/10
6086

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Người Tôi Thích Thầm Nói Muốn Cưới Tôi FULL
7/10
2908

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phụng Tử Đào Hôn Ông Xã Quá Kiêu Ngạo FULL
7.5/10
14985

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người
7.4/10
4431

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Eabo Bất Giác Say Mèm
7.2/10
1460

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại
8.5/10
16442

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tiểu Diêm Vương Dẫn Theo Quỷ Thần Livestream Bạo Hồng
7.9/10
9549

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Muốn Lui Vòng Kế Thừa Gia Sản Tôi Đột Nhiên Nổi Tiếng
7.3/10
2606

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL
7.5/10
19386

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thế Giới Này - Ta Là Chủ
7.1/10
7368

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Vô Tình Nhặt Được Sếp Lớn Trên Thiên Đình
7.2/10
1260

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Việt Nam

Cuộc Phản Công Của Thỏ Con FULL
7.2/10
2396

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tu La Kiếm Thần
7.7/10
12505

Thể loại: Huyền huyễn

Nữ Chủ Rắc Rối
7.5/10
1510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

May Mắn Phong Tư Họa
7.3/10
1590

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thắt Lưng Hoa
7.6/10
5704

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
7.3/10
10422

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tận Tình
7.9/10
4557

Thể loại: Đam Mỹ

Khánh Hi Kỷ Sự
7/10
2963

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Cung Đấu

Đấu La Chi Lăng Thanh
7.6/10
7688

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Cá Không Phục
8.3/10
17791

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

 Đấu La Ngươi Cái Này Phế Võ Hồn Không Thích Hợp
7.3/10
26145

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Bắt Đầu Từ Giết Heo Đến Học Cơ Giáp
7.4/10
1700

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất
7.9/10
5089

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Từ Giết Heo Bắt Đầu Học Cơ Giáp
7.4/10
20845

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn
7.6/10
29878

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương
7.3/10
35780

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Lá Thư Từ Ánh Trăng FULL
7.9/10
9977

Thể loại: Ngôn Tình

Chúng Ta Không Phải Tình Địch Sao
7.7/10
6818

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hi Trừng Mẫu Thân
7.1/10
2676

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bhtt Đế Sư
7.1/10
11140

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn
7.8/10
4206

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên
7/10
17685

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
7.1/10
2451

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền huyễn

Tận Thế Lưu Vong
7.2/10
2442

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Cường Thế Sủng Hôn Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn
7.3/10
2776

Thể loại: Ngôn Tình

Bosshunter Fisrt Version
7.1/10
1787

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp FULL
7.4/10
36632

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt
7.5/10
4032

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Phá Trận Đồ FULL
7.1/10
29250

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú Dịch
7/10
6235

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
21625

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn
7.4/10
12190

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm FULL
7.5/10
26702

Thể loại: Đô Thị

Tâm Bệnh Là Em
7.4/10
10689

Thể loại: Ngôn Tình

Tương tư thành bệnh
8.5/10
4274

Thể loại: Truyện Khác

Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc
7.3/10
12385

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tương Tư Thành Bệnh FULL
7/10
6730

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Ôn Dao
7.8/10
185668

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Vong Tiện Xuân Vũ Kinh Xuân
7.7/10
5682

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mèo Zilla FULL
7.2/10
5781

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Phương Tây

Nhớ Em Thành Bệnh
7.1/10
20734

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm
7.5/10
9045

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Sương Mù Đầy Trời Di Thiên Đại Vụ
7.7/10
4337

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây

Đô Thị Quỷ Ký
7.4/10
11682

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Liên Minh Quái Vật Biển
7.3/10
5898

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam
7.3/10
4295

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Lạnh Như Đá
7.4/10
2084

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Phụ Muốn Làm Lão Đại
7.2/10
270996

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Ta Có Một Võ Học Bảng
7.4/10
3577

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Baba Làm Vợ Cậu Ấy Sao FULL
7.5/10
16046

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Trêu Đùa Khốn Thú FULL
7.9/10
6855

Thể loại: Bách Hợp

Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn
7.1/10
68808

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Tương tư thành bệnh
8.5/10
345333

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng
7.9/10
32203

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Hà Sơn
10.3/10
36954

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay
9.3/10
15651

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
7.9/10
66276

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Phong Đao
7.5/10
61468

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em
8.7/10
28815

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Thượng Thiêm Hoa
7.5/10
119830

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vừa Gặp Đã Yêu - Trường Mao Trúc Duẩn
8.5/10
2521

Thể loại: Đam Mỹ

[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân
8.5/10
11814

Thể loại: Truyện Teen

Thảo Dạng Niên Hoa
8.5/10
10139

Thể loại: Đô Thị

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
8.5/10
27473

Thể loại: Truyện Teen

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
8.5/10
6789

Thể loại: Truyện Teen