Tác Giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Tinh Quang Thôi Xán

Tinh Quang Thôi Xán

7.7/10
1311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Cửa Hàng Đồ Cổ

Cửa Hàng Đồ Cổ

7.3/10
1043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Cửa Hàng Đồ Cổ

Cửa Hàng Đồ Cổ

8.5/10
1285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

7.1/10
33103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 29
Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

8.5/10
41228

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mãn bàn giai thâu

Mãn bàn giai thâu

8.5/10
18030

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

8.5/10
53642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mãi không thay lòng

Mãi không thay lòng

8.5/10
3870

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Hạnh phúc giống như một đóa hoa

Hạnh phúc giống như một đóa hoa

8.5/10
2695

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sân không vắng vẻ tàn xuân

Sân không vắng vẻ tàn xuân

8.5/10
22753

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

8.5/10
37994

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hương Hàn

Hương Hàn

8.5/10
31559

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

8.5/10
144810

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

7.5/10
27078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 38
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

7.5/10
71319

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 63
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

7.5/10
74412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Thời Gian Hạnh Phúc

Thời Gian Hạnh Phúc

7.5/10
12335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

7.5/10
30383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 28
Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

7.5/10
2820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

7.5/10
15376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

7.5/10
18955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

7.5/10
128549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

7.5/10
2642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đông Cung

Đông Cung

7.5/10
185769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Tịch Mịch

Tịch Mịch

7.5/10
28427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 47
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

7.5/10
143684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

7.5/10
58612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

7.5/10
132139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Gấm Rách

Gấm Rách

7.5/10
202763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

7.5/10
31509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

7.5/10
33265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Cảnh Năm Biết Bao Lâu

7.5/10
21614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

7.5/10
49600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

7.5/10
107555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Tinh Quang Thôi Xán
7.7/10
1311

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cửa Hàng Đồ Cổ
7.3/10
1043

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cửa Hàng Đồ Cổ
8.5/10
1285

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL
7.1/10
33103

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Sương Mù Vây Thành
8.5/10
41228

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn bàn giai thâu
8.5/10
18030

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
8.5/10
53642

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi không thay lòng
8.5/10
3870

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh phúc giống như một đóa hoa
8.5/10
2695

Thể loại: Ngôn Tình

Sân không vắng vẻ tàn xuân
8.5/10
22753

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
8.5/10
37994

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Hàn
8.5/10
31559

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Kỳ Như Mộng
8.5/10
144810

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)
7.5/10
27078

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
7.5/10
71319

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
7.5/10
74412

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Hạnh Phúc
7.5/10
12335

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Lạnh Như Sương
7.5/10
30383

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải
7.5/10
2820

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện
7.5/10
15376

Thể loại: Ngôn Tình

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)
7.5/10
18955

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
7.5/10
128549

Thể loại: Ngôn Tình

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa
7.5/10
2642

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Cung
7.5/10
185769

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tịch Mịch
7.5/10
28427

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
7.5/10
143684

Thể loại: Ngôn Tình

Không Kịp Nói Yêu Em
7.5/10
58612

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Thượng Phồn Hoa
7.5/10
132139

Thể loại: Ngôn Tình

Gấm Rách
7.5/10
202763

Thể loại: Ngôn Tình

Đời Này Kiếp Này
7.5/10
31509

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tắc Tình Yêu
7.5/10
33265

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Năm Biết Bao Lâu
7.5/10
21614

Thể loại: Ngôn Tình

Hẹn Đẹp Như Mơ
7.5/10
49600

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Mộ Tuyết
7.5/10
107555

Thể loại: Ngôn Tình