Tác Giả Phiếm Phiếm Vô Ngôn

Phiến Phiến Hoa Phi

Phiến Phiến Hoa Phi

8.4/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 28
Không Xuống Được Giường

Không Xuống Được Giường

7.7/10
27827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 67
Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

7.7/10
1310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 5
Không Bỏ Lỡ FULL

Không Bỏ Lỡ FULL

7.6/10
2684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Còn Không Mau Ly Hôn

Còn Không Mau Ly Hôn

7.4/10
1617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Cam chịu vì anh

Cam chịu vì anh

8.5/10
5279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 10
Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL

Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL

7.2/10
2784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

7.4/10
5644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên

Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên

7.3/10
24217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 411
Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A

Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A

8.3/10
10998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 79
Anh Không Bằng Cầm Thú

Anh Không Bằng Cầm Thú

7.8/10
3897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Trừ Phi Tôi Chết FULL

Trừ Phi Tôi Chết FULL

7.2/10
11305

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 30
Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng

7.9/10
17734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 39
Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

7.6/10
10814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 19
Gả Tam Thúc

Gả Tam Thúc

7.2/10
39133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 78
Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL

Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL

7.3/10
54941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 36
Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc

7/10
3328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 27
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

7.4/10
23074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 305
Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu

7.3/10
2867

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

7.2/10
10442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 64
Tiến Vào Lòng Anh

Tiến Vào Lòng Anh

7.1/10
11696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

7.5/10
21963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 78
Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

8.5/10
156906

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 266
Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

8.5/10
120574

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 177
Cậu Chủ Của Tôi

Cậu Chủ Của Tôi

8.5/10
11503

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 33
Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi

Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi

8.5/10
10121

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

8.5/10
19544

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 115
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

8.5/10
9514

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

8.5/10
10411

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

7.5/10
177864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 241
Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

7.5/10
44927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 78
Nguyện Thua Cuộc

Nguyện Thua Cuộc

7.5/10
3898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Fight! Lovely Life

Fight! Lovely Life

7.5/10
5259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi

Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi

7.5/10
7445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

7.5/10
2866

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

7.5/10
10859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

7.5/10
8238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

7.5/10
224296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chương 308
Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chiếm Trọn Tim Đế Vương

7.5/10
33909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 25
(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa

7.5/10
4692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Không Thể Không Là Em

Không Thể Không Là Em

7.5/10
36673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D

7.5/10
2077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 2
Chí Tôn Khuynh Thành

Chí Tôn Khuynh Thành

7.5/10
3509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

7.5/10
28085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 114
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

7.5/10
6291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xuất Giá Nam Nhân

Xuất Giá Nam Nhân

7.5/10
14855

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

7.5/10
224883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 134
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

7.5/10
158888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 256
Phiến Phiến Hoa Phi
8.4/10
1219

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Không Xuống Được Giường
7.7/10
27827

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thiên Tai Tận Thế Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế
7.7/10
1310

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Không Bỏ Lỡ FULL
7.6/10
2684

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Còn Không Mau Ly Hôn
7.4/10
1617

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cam chịu vì anh
8.5/10
5279

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Khác

Ai Không Yêu Người Đó Là Chó FULL
7.2/10
2784

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân
7.4/10
5644

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bị Không Gian Hố Đi Mau Xuyên
7.3/10
24217

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Abo Từ Hôn Sau Bạch Nguyệt Quang O Biến A
8.3/10
10998

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Anh Không Bằng Cầm Thú
7.8/10
3897

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Trừ Phi Tôi Chết FULL
7.2/10
11305

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Gian Nông Nữ Làm Ruộng
7.9/10
17734

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu
7.6/10
10814

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Gả Tam Thúc
7.2/10
39133

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn FULL
7.3/10
54941

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ôn Chu Đồng Nhân Một Nhà Bốn Người Hạnh Phúc
7/10
3328

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma
7.4/10
23074

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Manh Sủng Thú Phi Tứ Tiểu Thư Thần Y Đẫm Máu
7.3/10
2867

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo
7.2/10
10442

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiến Vào Lòng Anh
7.1/10
11696

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Đạo Bất Chính
7.5/10
21963

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên
8.5/10
156906

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
8.5/10
120574

Thể loại: Ngôn Tình

Cậu Chủ Của Tôi
8.5/10
11503

Thể loại: Truyện Teen

Cô Nương, Nàng Thật Khó Đeo Đuổi
8.5/10
10121

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc Lâm Sơn Trang
8.5/10
19544

Thể loại: Ngôn Tình

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc
8.5/10
9514

Thể loại: Ngôn Tình

Liệu Em Còn Yêu Anh?
8.5/10
10411

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
177864

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây
7.5/10
44927

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nguyện Thua Cuộc
7.5/10
3898

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Fight! Lovely Life
7.5/10
5259

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Cô Nương, Nàng Thật Khó Theo Đuổi
7.5/10
7445

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn
7.5/10
2866

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân
7.5/10
10859

Thể loại: Ngôn Tình

Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
7.5/10
8238

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Vương Phi Của Bạo Vương
7.5/10
224296

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Chiếm Trọn Tim Đế Vương
7.5/10
33909

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

(Tần Phương) Ánh Mặt Trời Sau Cơn Mưa
7.5/10
4692

Thể loại: Đam Mỹ

Không Thể Không Là Em
7.5/10
36673

Thể loại: Ngôn Tình

[Đồng Nhân Harry Potter] Ông Xã Ta Là Tiểu D
7.5/10
2077

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chí Tôn Khuynh Thành
7.5/10
3509

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi
7.5/10
28085

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Huyên Thảo Chưa Tàn
7.5/10
6291

Thể loại: Ngôn Tình

Xuất Giá Nam Nhân
7.5/10
14855

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quân Môn Sủng Hôn
7.5/10
224883

Thể loại: Ngôn Tình

Thái Tử Phi Thất Sủng
7.5/10
158888

Thể loại: Ngôn Tình