Tác Giả Ngũ Cốc Phong Đăng Khánh Phong Niên

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

7.9/10
1306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.2/10
5664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

7.5/10
2020

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 1
Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

7.5/10
6482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

7.5/10
7533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

7.5/10
5659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

7.5/10
4259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Câu Cấm Lão Đại

Câu Cấm Lão Đại

7.5/10
6898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

7.5/10
8182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

7.5/10
2728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Huyết Tinh Phong Tình

Huyết Tinh Phong Tình

7.5/10
5177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Chiếc Lá Ký Sinh

Chiếc Lá Ký Sinh

7.5/10
13570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 63
Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

7.5/10
10589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Romeo Vs Romeo

Romeo Vs Romeo

7.5/10
8250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 18
Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết
7.9/10
1306

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.2/10
5664

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu
7.5/10
2020

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản
7.5/10
6482

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc
7.5/10
7533

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu
7.5/10
5659

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da
7.5/10
4259

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Câu Cấm Lão Đại
7.5/10
6898

Thể loại: Đam Mỹ

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương
7.5/10
8182

Thể loại: Đam Mỹ

Lõa Sắc Sinh Hương
7.5/10
2728

Thể loại: Đam Mỹ

Huyết Tinh Phong Tình
7.5/10
5177

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiếc Lá Ký Sinh
7.5/10
13570

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiến Lật Chi Hoa
7.5/10
10589

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Romeo Vs Romeo
7.5/10
8250

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ