Tác Giả Phong Tử Tam Tam

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

8.5/10
3883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 24
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

8.5/10
31622

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

8.5/10
39937

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hoang Đường

Hoang Đường

7.5/10
178205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 75
Tâm Ngứa

Tâm Ngứa

7.5/10
102105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

7.5/10
172104

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Câu Chuyện Hồ Đồ

Câu Chuyện Hồ Đồ

7.5/10
175993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 105
Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Vì Vùng Biển Xanh Của Em

7.5/10
5432

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Khi Nho Chín

Khi Nho Chín

7.5/10
9281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Vẫn Còn Vương Vấn

Vẫn Còn Vương Vấn

7.5/10
41705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

7.5/10
59805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

7.5/10
21668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Máu Đọng

Máu Đọng

7.5/10
76958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

7.5/10
185129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

7.5/10
16278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

7.5/10
199056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

7.5/10
12863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hơi Ấm

Hơi Ấm

7.5/10
180286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

7.5/10
17216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tương Tư

Tương Tư

7.5/10
79126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn
8.5/10
3883

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em
8.5/10
31622

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
8.5/10
39937

Thể loại: Ngôn Tình

Hoang Đường
7.5/10
178205

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tâm Ngứa
7.5/10
102105

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng
7.5/10
172104

Thể loại: Ngôn Tình

Câu Chuyện Hồ Đồ
7.5/10
175993

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Vùng Biển Xanh Của Em
7.5/10
5432

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Khi Nho Chín
7.5/10
9281

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Còn Vương Vấn
7.5/10
41705

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Thoại Anh Và Em
7.5/10
59805

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trọn Đời Bình An
7.5/10
21668

Thể loại: Ngôn Tình

Máu Đọng
7.5/10
76958

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Màu Ấm
7.5/10
185129

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
7.5/10
16278

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Lửa
7.5/10
199056

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Tuyệt Đối
7.5/10
12863

Thể loại: Ngôn Tình

Hơi Ấm
7.5/10
180286

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Luôn Cố Chấp
7.5/10
17216

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Tư
7.5/10
79126

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình