Tác Giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

8/10
23632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 313
Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

8.5/10
6810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 313
Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

7.8/10
13552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 313
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

7.9/10
5308

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Quyển 2 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Quyển 2 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

7.1/10
5338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

7.5/10
45185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 196
Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 4

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 4

7/10
12781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 64
Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 3

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 3

7.4/10
40117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 200
Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 2

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 2

7.6/10
47903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 201
Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 1

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 1

7/10
76794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 198
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương FULL

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương FULL

7.7/10
1791934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 2489
Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

8.6/10
10551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

8.5/10
11849547

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2368
Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

7.5/10
524976

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 401
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

7.5/10
11511891

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2489
Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

9.3/10
286160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 104
Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

7.5/10
773094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 526
Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

7.5/10
692440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 219
Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
8/10
23632

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
8.5/10
6810

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
7.8/10
13552

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
7.9/10
5308

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quyển 2 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
7.1/10
5338

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi
7.5/10
45185

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 4
7/10
12781

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 3
7.4/10
40117

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 2
7.6/10
47903

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt Quyển 1
7/10
76794

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương FULL
7.7/10
1791934

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi
8.6/10
10551

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
8.5/10
11849547

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
7.5/10
524976

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)
7.5/10
11511891

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn
9.3/10
286160

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp
7.5/10
773094

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
7.5/10
692440

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng