Tác Giả Quân Ước

Chỉ Muốn Gần Bên Em

Chỉ Muốn Gần Bên Em

7.8/10
7778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

7.2/10
1516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 18
Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

7.4/10
2588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 22
Nuông chiều thành họa

Nuông chiều thành họa

8.5/10
69496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 73
Trì của tôi

Trì của tôi

8.5/10
33789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 73
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

6.9/10
79245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 69
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

7.5/10
98156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
19 Ngày

19 Ngày

7.5/10
226926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Thành Trì Của Tôi

Thành Trì Của Tôi

7.5/10
46650

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 86
Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

7.5/10
54206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 126
Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

7.5/10
23207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

7.5/10
4883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Tương Tỉnh

Tương Tỉnh

7.5/10
97972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tìm Đường

Tìm Đường

7.5/10
85569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Phồn Giản

Phồn Giản

7.5/10
164397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

7.5/10
153995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

7.5/10
108341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 129
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

7.5/10
71256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 110
Chỉ Muốn Gần Bên Em
7.8/10
7778

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa
7.2/10
1516

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối
7.4/10
2588

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Nuông chiều thành họa
8.5/10
69496

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trì của tôi
8.5/10
33789

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
6.9/10
79245

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ai Sợ Ai
7.5/10
98156

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

19 Ngày
7.5/10
226926

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Trì Của Tôi
7.5/10
46650

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống
7.5/10
54206

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu
7.5/10
23207

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vì H Mà Tồn Tại
7.5/10
4883

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tương Tỉnh
7.5/10
97972

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Đường
7.5/10
85569

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phồn Giản
7.5/10
164397

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện
7.5/10
153995

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
7.5/10
108341

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
7.5/10
71256

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình