Tác Giả Samson

Chưởng Môn Chinh Đồ

Chưởng Môn Chinh Đồ

7.6/10
5716

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 51
Bác Sĩ Tình

Bác Sĩ Tình

7.2/10
3531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Cuộc Đời Học Sinh

Cuộc Đời Học Sinh

7.3/10
1996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 51
Cuộc Đời Học Sinh

Cuộc Đời Học Sinh

7.1/10
1727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 51
Phúc Đức Thiên Quan - 福德天官

Phúc Đức Thiên Quan - 福德天官

7.9/10
2888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 88
Ai Bảo Hắn Tu Tiên! Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích! - 谁让他修仙的

Ai Bảo Hắn Tu Tiên! Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích! - 谁让他修仙的

7.2/10
2704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Phương Tây

Chương 100
Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ

7.8/10
9675

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 50
Nguyệt Vy

Nguyệt Vy

7.4/10
12333

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 50
Yêu Bạn Cùng Lớp

Yêu Bạn Cùng Lớp

7.2/10
6136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây

Chương 50
Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

7.2/10
6492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 49
Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

7.6/10
5842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm

7.2/10
5804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Yêu Em Đến Ngàn Thu

Yêu Em Đến Ngàn Thu

7.3/10
4626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 50
Diệp Phi

Diệp Phi

7/10
6187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Chưởng Môn Chinh Đồ
7.6/10
5716

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Bác Sĩ Tình
7.2/10
3531

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Cuộc Đời Học Sinh
7.3/10
1996

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Cuộc Đời Học Sinh
7.1/10
1727

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Phương Tây, Light Novel, Đông Phương, Huyền huyễn

Phúc Đức Thiên Quan - 福德天官
7.9/10
2888

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Phương Tây, Huyền huyễn

Ai Bảo Hắn Tu Tiên! Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích! - 谁让他修仙的
7.2/10
2704

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Phương Tây

Người Bảo Vệ
7.8/10
9675

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Light Novel, Huyền huyễn

Nguyệt Vy
7.4/10
12333

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Yêu Bạn Cùng Lớp
7.2/10
6136

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…
7.2/10
6492

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp
7.6/10
5842

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trò Chơi Nguy Hiểm
7.2/10
5804

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Yêu Em Đến Ngàn Thu
7.3/10
4626

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác

Diệp Phi
7/10
6187

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp