Tác Giả Sherrilyn Kenyon

Dark Hunter

Dark Hunter

8.5/10
2591

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
Sắc Máu

Sắc Máu

8.5/10
9790

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Người tình kỳ ảo

Người tình kỳ ảo

8.5/10
7937

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Night pleasure (18+)

Night pleasure (18+)

8.5/10
21214

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Acheron

Acheron

7.5/10
3074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Dance With The Devil

Dance With The Devil

7.5/10
5963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
The Beginning

The Beginning

7.5/10
2200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 4
Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

7.5/10
6570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 17
Dark Hunter
8.5/10
2591

Thể loại: Truyện Khác

Sắc Máu
8.5/10
9790

Thể loại: Ngôn Tình

Người tình kỳ ảo
8.5/10
7937

Thể loại: Truyện Khác

Night pleasure (18+)
8.5/10
21214

Thể loại: Ngôn Tình

Acheron
7.5/10
3074

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dance With The Devil
7.5/10
5963

Thể loại: Phương Tây

The Beginning
7.5/10
2200

Thể loại: Phương Tây

Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)
7.5/10
6570

Thể loại: Phương Tây