Tác Giả Ss Tần

Đồ Đệ Của Nữ Ma Đầu Lại Là Thầy Phong Thủy

Đồ Đệ Của Nữ Ma Đầu Lại Là Thầy Phong Thủy

7/10
1153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại

Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại

8.3/10
2137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 104
Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại

Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại

7.3/10
1053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 104
Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

7.4/10
1886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 75
Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả rể Ngoan Giá Đáo

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả rể Ngoan Giá Đáo

8.3/10
22671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 1252
Huyết Sư Đan Đế

Huyết Sư Đan Đế

7.6/10
1166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Truyền Nhân Thần Y

Truyền Nhân Thần Y

7.4/10
38667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 712
Truyền Nhân Thần Y

Truyền Nhân Thần Y

7.2/10
35598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1050
Võ Thánh Diệp Hi Hòa

Võ Thánh Diệp Hi Hòa

7.6/10
2758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 174
Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

7.4/10
22851

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 428
Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

7.3/10
15397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 440
Chiến Binh Tử Thần

Chiến Binh Tử Thần

8.4/10
1852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp

Chương 55
Nhất Kiếm Thành Ma

Nhất Kiếm Thành Ma

7.4/10
2118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 85
Tinh Hà Vạn Dặm

Tinh Hà Vạn Dặm

8/10
1790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 41
Sư Tỷ Đừng Tới Đây Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Sư Tỷ Đừng Tới Đây Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

7.6/10
1550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Mỹ Nữ Băng Giá Phải Lòng Tôi

Mỹ Nữ Băng Giá Phải Lòng Tôi

7.1/10
2362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

8.5/10
32514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 498
Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

8/10
5081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 197
Cao Thủ Hạ Sơn Ta Là Tiên Nhân

Cao Thủ Hạ Sơn Ta Là Tiên Nhân

7.3/10
99883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 1466
Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả

7.1/10
5856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Chương 120
Thiên Hạ Đệ Nhất Thần

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần

7/10
4839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 51
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

7.6/10
126362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 1964
Đồ Đệ Của Nữ Ma Đầu Lại Là Thầy Phong Thủy
7/10
1153

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại
8.3/10
2137

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Sự Trở Lại Của Vô Thượng Tiên Đế tiên Đế Bất Bại
7.3/10
1053

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký
7.4/10
1886

Thể loại: Truyện Teen, Huyền huyễn

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả rể Ngoan Giá Đáo
8.3/10
22671

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Huyết Sư Đan Đế
7.6/10
1166

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Truyền Nhân Thần Y
7.4/10
38667

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Truyền Nhân Thần Y
7.2/10
35598

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Võ Thánh Diệp Hi Hòa
7.6/10
2758

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch
7.4/10
22851

Thể loại: Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch
7.3/10
15397

Thể loại: Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chiến Binh Tử Thần
8.4/10
1852

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp

Nhất Kiếm Thành Ma
7.4/10
2118

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Tinh Hà Vạn Dặm
8/10
1790

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sư Tỷ Đừng Tới Đây Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc
7.6/10
1550

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mỹ Nữ Băng Giá Phải Lòng Tôi
7.1/10
2362

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử
8.5/10
32514

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À
8/10
5081

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cao Thủ Hạ Sơn Ta Là Tiên Nhân
7.3/10
99883

Thể loại: Đô Thị

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả
7.1/10
5856

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần
7/10
4839

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ
7.6/10
126362

Thể loại: Đô Thị