Tác Giả Tâm Đào

Cá Trong Lồng

Cá Trong Lồng

7.4/10
1112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 5
Ánh Dương Rọi Sương Mờ

Ánh Dương Rọi Sương Mờ

7.7/10
1149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi

Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi

7.5/10
2317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Vĩnh Hằng Chi Môn

Vĩnh Hằng Chi Môn

7.6/10
5447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 80
Hạ Tân Triều

Hạ Tân Triều

7.2/10
5778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

7/10
2266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

7.8/10
2221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

7.7/10
2051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Cầu Sinh FULL

Cầu Sinh FULL

7.5/10
2113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao

Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao

7.5/10
4872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 52
Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy FULL

Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy FULL

7.4/10
10464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác FULL

Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác FULL

7.9/10
14713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 74
Anh Đừng Có Qua Đây

Anh Đừng Có Qua Đây

7.8/10
7110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

7.9/10
3369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

7.8/10
2811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 7
Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

7/10
18871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 151
Huyết Luyện Sơn Hà

Huyết Luyện Sơn Hà

7.1/10
3299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

7.2/10
3289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Tiên Võ Đế Tôn Chí Tôn Tiên Đế

Tiên Võ Đế Tôn Chí Tôn Tiên Đế

7.1/10
16586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Thế Thân FULL

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Thế Thân FULL

7.8/10
8290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

10.3/10
17619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 20
Tự Sát Thực Lục

Tự Sát Thực Lục

7.5/10
13372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

7.5/10
11423

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

7.5/10
13963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thần Lộ

Thần Lộ

7.5/10
8630

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 36
Quỷ Huynh

Quỷ Huynh

7.5/10
15850

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

7.5/10
41868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 141
Tần Gia Phụ Tử

Tần Gia Phụ Tử

7.5/10
14757

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Anh Hai Ôm Một Cái

Anh Hai Ôm Một Cái

7.5/10
5191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Dưỡng Quỷ

Dưỡng Quỷ

7.5/10
18312

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 62
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

7.5/10
50413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 150
Cá Trong Lồng
7.4/10
1112

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Ánh Dương Rọi Sương Mờ
7.7/10
1149

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi
7.5/10
2317

Thể loại: Đam Mỹ

Vĩnh Hằng Chi Môn
7.6/10
5447

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hạ Tân Triều
7.2/10
5778

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL
7/10
2266

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL
7.8/10
2221

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL
7.7/10
2051

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cầu Sinh FULL
7.5/10
2113

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao
7.5/10
4872

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy FULL
7.4/10
10464

Thể loại: Đam Mỹ

Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác FULL
7.9/10
14713

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Anh Đừng Có Qua Đây
7.8/10
7110

Thể loại: Đam Mỹ

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL
7.9/10
3369

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL
7.8/10
2811

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhất Kiếp Tiên Phàm
7/10
18871

Thể loại: Tiên Hiệp

Huyết Luyện Sơn Hà
7.1/10
3299

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao
7.2/10
3289

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiên Võ Đế Tôn Chí Tôn Tiên Đế
7.1/10
16586

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Thế Thân FULL
7.8/10
8290

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”
10.3/10
17619

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tự Sát Thực Lục
7.5/10
13372

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp
7.5/10
11423

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi
7.5/10
13963

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Lộ
7.5/10
8630

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Quỷ Huynh
7.5/10
15850

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
7.5/10
41868

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Tần Gia Phụ Tử
7.5/10
14757

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Hai Ôm Một Cái
7.5/10
5191

Thể loại: Đam Mỹ

Dưỡng Quỷ
7.5/10
18312

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
7.5/10
50413

Thể loại: Ngôn Tình