Tác Giả Tát Không Không

Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh

Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh

8.5/10
9825

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

8.5/10
28303

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ồn ào nhỏ

Ồn ào nhỏ

8.5/10
29980

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Ở chung ký

Ở chung ký

8.5/10
2793

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

7.5/10
75873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 168
Hôn Nhân Thất Bại

Hôn Nhân Thất Bại

7.5/10
65149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Ngoài Dự Đoán Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Mọi Người

7.5/10
5624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

7.5/10
142146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 85
Ta là Thực Sắc

Ta là Thực Sắc

7.5/10
41611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 151
Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

7.5/10
47034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

7.5/10
113373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

7.5/10
24327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

7.5/10
102815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

7.5/10
105053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Bạn Trai Ta Là Con Sói

Bạn Trai Ta Là Con Sói

8.5/10
137288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 122
Bạn Học, Chào Em!

Bạn Học, Chào Em!

7.5/10
66509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

7.5/10
26057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước

Chương 62
Ta Sinh Ra Cũng Là Phiêu Linh
8.5/10
9825

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
8.5/10
28303

Thể loại: Ngôn Tình

Ồn ào nhỏ
8.5/10
29980

Thể loại: Ngôn Tình

Ở chung ký
8.5/10
2793

Thể loại: Ngôn Tình

Không Thịt Không Vui
7.5/10
75873

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Nhân Thất Bại
7.5/10
65149

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoài Dự Đoán Mọi Người
7.5/10
5624

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe Nói Chú Yêu Loli
7.5/10
142146

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ta là Thực Sắc
7.5/10
41611

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ồn Ào Nhỏ
7.5/10
47034

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đi Xem Mắt
7.5/10
113373

Thể loại: Ngôn Tình

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt
7.5/10
24327

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
7.5/10
102815

Thể loại: Ngôn Tình

Láng Giềng Hắc Ám
7.5/10
105053

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Trai Ta Là Con Sói
8.5/10
137288

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Học, Chào Em!
7.5/10
66509

Thể loại: Ngôn Tình

Đào Yêu Ký
7.5/10
26057

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước