Tác Giả Chocolate A Hoa Điềm

Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem

Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem

8/10
1109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Lời Đồn

Lời Đồn

8.2/10
1285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Tự Cứu

Tự Cứu

8.3/10
1282

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Pháo Hoa Nhân Gian

Pháo Hoa Nhân Gian

8/10
2585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 19
Kẻ Điên

Kẻ Điên

7.4/10
2177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 26
Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL

Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL

7.2/10
2190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Vòng Quanh Thiên Hà FULL

Vòng Quanh Thiên Hà FULL

7.8/10
8321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Chiết Liễu

Chiết Liễu

7.9/10
2770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Toái Kinh Hoa

Toái Kinh Hoa

7.7/10
2160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Bánh Đào Xốp Giòn

Bánh Đào Xốp Giòn

7.9/10
3538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 24
Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

7/10
3892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL

7.6/10
6345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Hiểu Biết Hàng Trăm Triệu Lần Bắt Đầu Phương Pháp Thở Ở Cấp Độ Đầy Đủ

Hiểu Biết Hàng Trăm Triệu Lần Bắt Đầu Phương Pháp Thở Ở Cấp Độ Đầy Đủ

7.4/10
2298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 8
Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh

Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh

7.8/10
7154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 36
Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

8.5/10
8635

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Bích Hải Nguyệt Ca

Bích Hải Nguyệt Ca

7.5/10
2812

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem
8/10
1109

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Lời Đồn
8.2/10
1285

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tự Cứu
8.3/10
1282

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Pháo Hoa Nhân Gian
8/10
2585

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Kẻ Điên
7.4/10
2177

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Kinh Hoa Vụn Vỡ FULL
7.2/10
2190

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vòng Quanh Thiên Hà FULL
7.8/10
8321

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chiết Liễu
7.9/10
2770

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Toái Kinh Hoa
7.7/10
2160

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Bánh Đào Xốp Giòn
7.9/10
3538

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện
7/10
3892

Thể loại: Đam Mỹ

Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ FULL
7.6/10
6345

Thể loại: Ngôn Tình

Hiểu Biết Hàng Trăm Triệu Lần Bắt Đầu Phương Pháp Thở Ở Cấp Độ Đầy Đủ
7.4/10
2298

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh
7.8/10
7154

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Học Viện Hoàng Hôn
8.5/10
8635

Thể loại: Truyện Teen

Bích Hải Nguyệt Ca
7.5/10
2812

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình