Tác Giả Thải Thải Lai Liễu

Lại dỗ em một chút đi !

Lại dỗ em một chút đi !

8.5/10
1078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 23
Nhóc Tang Thi Không Muốn Bị Đánh

Nhóc Tang Thi Không Muốn Bị Đánh

7.2/10
2616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 13
Tiểu Mị Ma Hắn Xuyên Sai Thư

Tiểu Mị Ma Hắn Xuyên Sai Thư

7.4/10
21755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 148
Tiểu Diêm Vương Hắn Siêu Túng

Tiểu Diêm Vương Hắn Siêu Túng

7.1/10
42074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 212
Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

7.8/10
2142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 10
Dỗ Em Thêm Xíu Đi

Dỗ Em Thêm Xíu Đi

7.9/10
2575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Tui - Người Cá Siêu Hung

Tui - Người Cá Siêu Hung

7/10
1986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 7
Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

7.3/10
5104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

7.2/10
12021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 85