Tác Giả Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Gậy Ông Lại Đập Lưng Ông FULL

Gậy Ông Lại Đập Lưng Ông FULL

7.1/10
3461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 16
Thanh Xuân Ai Không Hoang Phí

Thanh Xuân Ai Không Hoang Phí

7.6/10
3279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí

7/10
6973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL

7.5/10
43605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 89
Lục Gặp Ký Thu

Lục Gặp Ký Thu

10.3/10
152438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 97
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

8.6/10
57206

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

8.5/10
47135

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 280
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

7.5/10
71756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Chương 282
Điền Viên Cốc Hương

Điền Viên Cốc Hương

7.5/10
482082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 357
Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

7.5/10
46300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 270
Chồng Em Là Siêu Nhân

Chồng Em Là Siêu Nhân

7.5/10
1538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

7.5/10
51419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 74
Vạn Ngô Chi Linh

Vạn Ngô Chi Linh

7.5/10
33976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 121
Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

8.5/10
132761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 151
Gậy Ông Lại Đập Lưng Ông FULL
7.1/10
3461

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thanh Xuân Ai Không Hoang Phí
7.6/10
3279

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí
7/10
6973

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Mỹ Nhân Ngư FULL
7.5/10
43605

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lục Gặp Ký Thu
10.3/10
152438

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
8.6/10
57206

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
8.5/10
47135

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
7.5/10
71756

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Điền Viên Cốc Hương
7.5/10
482082

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
7.5/10
46300

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chồng Em Là Siêu Nhân
7.5/10
1538

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
7.5/10
51419

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Vạn Ngô Chi Linh
7.5/10
33976

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
8.5/10
132761

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu