Tác Giả Thanh Đoan

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

8/10
4066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 52
Giả Nghèo

Giả Nghèo

7.6/10
3992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 39
Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám

Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám

7.2/10
1390

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta

Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta

7.6/10
1479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

7.4/10
2679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Nuôi Sói Thành Họa

Nuôi Sói Thành Họa

7/10
1574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm

Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm

7.4/10
1408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.3/10
2105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7/10
5074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 27
Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù

Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù

7.2/10
3688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

7.5/10
5646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 24
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

7.8/10
599924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 2914
Giáo Thảo (Hotboy Trường)

Giáo Thảo (Hotboy Trường)

7.4/10
7124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

7.5/10
25603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 64
Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

7.5/10
52022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Hàng Xóm

Hàng Xóm

7.5/10
7976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta
8/10
4066

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Giả Nghèo
7.6/10
3992

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám
7.2/10
1390

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta
7.6/10
1479

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương
7.4/10
2679

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nuôi Sói Thành Họa
7/10
1574

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm
7.4/10
1408

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.3/10
2105

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7/10
5074

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù
7.2/10
3688

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại
7.5/10
5646

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá
7.8/10
599924

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Giáo Thảo (Hotboy Trường)
7.4/10
7124

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tiên Liêu Vi Kính
7.5/10
25603

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
7.5/10
52022

Thể loại: Đam Mỹ

Hàng Xóm
7.5/10
7976

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ