Tác Giả Thành Nam Hoa Khai

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL

7/10
5394

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

7.1/10
5317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 70
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

7.4/10
7067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 29
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

7.1/10
2298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 3
Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

7.2/10
6921

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 108
Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

7.4/10
24528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 97
Em Không Thích Anh Như Vậy

Em Không Thích Anh Như Vậy

7/10
2191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

7.1/10
2506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

7.5/10
42882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Bạn Học Cũ

Bạn Học Cũ

7.5/10
4574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
39723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

7.5/10
68244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

7.5/10
3625

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL
7/10
5394

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt
7.1/10
5317

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh
7.4/10
7067

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh
7.1/10
2298

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
7.2/10
6921

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL
7.4/10
24528

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Em Không Thích Anh Như Vậy
7/10
2191

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng
7.1/10
2506

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL
7.5/10
42882

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Học Cũ
7.5/10
4574

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
39723

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
7.5/10
68244

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái
7.5/10
3625

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn