Tác Giả Thanh Chi Yểu Yểu

Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Nắm Không Gian Sủng Chồng Yêu Độn Hóa Trăm Tỷ Vật Tư Không Hốt Hoảng

Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Nắm Không Gian Sủng Chồng Yêu Độn Hóa Trăm Tỷ Vật Tư Không Hốt Hoảng

7.1/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 52
Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả

Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả

7.2/10
1182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Anh Thất Hứa Rồi

Anh Thất Hứa Rồi

7.1/10
1653

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Trăng Khuyết Cong Cong

Trăng Khuyết Cong Cong

7.7/10
1940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Giấy Trắng Và Thích FULL

Giấy Trắng Và Thích FULL

7.9/10
2337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 2
Dưới Biển Có Sao Không FULL

Dưới Biển Có Sao Không FULL

7.9/10
3984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Chấp Niệm Tương Ngộ

Chấp Niệm Tương Ngộ

7.5/10
28657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL

7.6/10
60130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP

8.5/10
170902

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 169
Nhật ký dạy chồng của hổ cái

Nhật ký dạy chồng của hổ cái

8.5/10
13964

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

7.5/10
32424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 74
Đại Bạo Ngọt

Đại Bạo Ngọt

7.5/10
92551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Trảm Nam Sắc

Trảm Nam Sắc

8.1/10
662307

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 268
Du Thái Hoa

Du Thái Hoa

7.5/10
30997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 47
Ám Dục

Ám Dục

9.2/10
2645264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 147
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

7.5/10
102501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 80
Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

7.5/10
961493

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 476
Thà Đừng Gặp Gỡ

Thà Đừng Gặp Gỡ

7.5/10
423180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 204
Mê Hoặc Song Vương

Mê Hoặc Song Vương

7.5/10
64223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 111
Cặp Đôi Hoàn Cảnh

Cặp Đôi Hoàn Cảnh

7.5/10
27069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 32
Một Nửa Yêu Thương

Một Nửa Yêu Thương

7.5/10
16014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 21
Nhã Ái Thành Tính

Nhã Ái Thành Tính

7.5/10
210184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 174
Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ

7.5/10
4767

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

8.4/10
600184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 245
Giả Yêu Làm Thật

Giả Yêu Làm Thật

7.5/10
488750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 220
Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà

7.5/10
1727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Phu Thê Triền

Phu Thê Triền

7.5/10
27284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 53
Giả Yêu Thành Thật

Giả Yêu Thành Thật

7.5/10
195227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 220
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

7.5/10
809317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 183
Lập Thệ Thành Yêu

Lập Thệ Thành Yêu

7.5/10
152203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 14
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

7.5/10
298763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 163
Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Nắm Không Gian Sủng Chồng Yêu Độn Hóa Trăm Tỷ Vật Tư Không Hốt Hoảng
7.1/10
1169

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả
7.2/10
1182

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Anh Thất Hứa Rồi
7.1/10
1653

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trăng Khuyết Cong Cong
7.7/10
1940

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Giấy Trắng Và Thích FULL
7.9/10
2337

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dưới Biển Có Sao Không FULL
7.9/10
3984

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chấp Niệm Tương Ngộ
7.5/10
28657

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái – Bà Xã Vip FULL
7.6/10
60130

Thể loại: Ngôn Tình

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP
8.5/10
170902

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký dạy chồng của hổ cái
8.5/10
13964

Thể loại: Ngôn Tình

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
7.5/10
32424

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đại Bạo Ngọt
7.5/10
92551

Thể loại: Ngôn Tình

Trảm Nam Sắc
8.1/10
662307

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Du Thái Hoa
7.5/10
30997

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ám Dục
9.2/10
2645264

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
7.5/10
102501

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Sắc Đẹp Khó Cưỡng
7.5/10
961493

Thể loại: Ngôn Tình

Thà Đừng Gặp Gỡ
7.5/10
423180

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Hoặc Song Vương
7.5/10
64223

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
7.5/10
27069

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Một Nửa Yêu Thương
7.5/10
16014

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhã Ái Thành Tính
7.5/10
210184

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Quân Nhà Ta Là Thủ Phụ
7.5/10
4767

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
8.4/10
600184

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Yêu Làm Thật
7.5/10
488750

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tư Hôn Chi Boss VIP Lão Bà
7.5/10
1727

Thể loại: Ngôn Tình

Phu Thê Triền
7.5/10
27284

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Giả Yêu Thành Thật
7.5/10
195227

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chìm Trong Cuộc Yêu
7.5/10
809317

Thể loại: Ngôn Tình

Lập Thệ Thành Yêu
7.5/10
152203

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Dục Vọng Đen Tối
7.5/10
298763

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình