Tác Giả Thập Thế

Vọng Tinh Thần

Vọng Tinh Thần

7.5/10
22162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 95
Ma Da Truyền Thuyết

Ma Da Truyền Thuyết

7.5/10
2203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Tỏa Tình Khiên

Tỏa Tình Khiên

7.5/10
9053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 27
Văn Tuyết Vô Song

Văn Tuyết Vô Song

7.5/10
10476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 21
Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

7.5/10
26613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

7.5/10
4831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 11
[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang

7.5/10
13355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

7.5/10
18460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

7.5/10
45990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 148
Ngu Quân Như Núi

Ngu Quân Như Núi

7.5/10
14689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 58
Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

7.5/10
9201

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Xuân Phong Độ

Xuân Phong Độ

7.5/10
20106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 73
Cầu Duyên

Cầu Duyên

7.5/10
22038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Đoạn Tình Kết

Đoạn Tình Kết

7.5/10
39433

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 104
Chích Thị Vi Nhĩ

Chích Thị Vi Nhĩ

7.5/10
16882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 64
Thu Phong Triền

Thu Phong Triền

7.5/10
21037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 79
Vương Phi Của Ta La Nam Nhân

Vương Phi Của Ta La Nam Nhân

7.5/10
11681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Vọng Tinh Thần
7.5/10
22162

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ma Da Truyền Thuyết
7.5/10
2203

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tỏa Tình Khiên
7.5/10
9053

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Văn Tuyết Vô Song
7.5/10
10476

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
7.5/10
26613

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiểu Lâu Thính Vũ
7.5/10
4831

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Thần Ma Hệ Liệt] – Bộ 1 – Trọng Quang
7.5/10
13355

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm
7.5/10
18460

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
7.5/10
45990

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ngu Quân Như Núi
7.5/10
14689

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký
7.5/10
9201

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuân Phong Độ
7.5/10
20106

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cầu Duyên
7.5/10
22038

Thể loại: Đam Mỹ

Đoạn Tình Kết
7.5/10
39433

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chích Thị Vi Nhĩ
7.5/10
16882

Thể loại: Đam Mỹ

Thu Phong Triền
7.5/10
21037

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
7.5/10
11681

Thể loại: Đam Mỹ