Tác Giả Thiên Nhai Bài Thảo Thảo

Không làm học bá

Không làm học bá

8.5/10
1410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 63
Như Mộng Giai Kỳ

Như Mộng Giai Kỳ

7.1/10
1330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Mây Trời Ngập Nắng

Mây Trời Ngập Nắng

8.4/10
1567

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 12
Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

7.9/10
3160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 20
Một phút sai lầm

Một phút sai lầm

8.5/10
5203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 100
Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

7.8/10
2993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 24
Yêu Cuồng Loạn

Yêu Cuồng Loạn

7.4/10
11535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường

Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường

8.5/10
5390

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

8.5/10
9429

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cô Vợ Mù

Cô Vợ Mù

7.2/10
32782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 39
Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống

Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống

7.5/10
3962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 20
Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

7.5/10
7845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 26
Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

7.5/10
15659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Bị Người Tìm Kiếm Human Flesh, Có Thể Báo Cảnh Sát Chăng?

Bị Người Tìm Kiếm Human Flesh, Có Thể Báo Cảnh Sát Chăng?

7.5/10
3704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

7.5/10
10160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

7.5/10
92257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Là Ai Dụ Ai

Là Ai Dụ Ai

7.5/10
12889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Nghịch Thiên Tuyệt Ái

Nghịch Thiên Tuyệt Ái

7.5/10
4126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi

7.5/10
14311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

7.5/10
8342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Không May Yêu Thương Ngươi

Không May Yêu Thương Ngươi

7.5/10
5180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Tình Yêu Bị Độc Chiếm

Tình Yêu Bị Độc Chiếm

7.5/10
14394

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

7.5/10
5184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

7.5/10
8253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 16
Đế Vương Khuynh Tâm

Đế Vương Khuynh Tâm

7.5/10
5237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Độc Sủng Hậu Cung

Độc Sủng Hậu Cung

7.5/10
6674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nhân Xin Yêu Ta

Chủ Nhân Xin Yêu Ta

7.5/10
5291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 19
Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
14139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

7.5/10
9708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Không làm học bá
8.5/10
1410

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Như Mộng Giai Kỳ
7.1/10
1330

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mây Trời Ngập Nắng
8.4/10
1567

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu
7.9/10
3160

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Một phút sai lầm
8.5/10
5203

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản
7.8/10
2993

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Yêu Cuồng Loạn
7.4/10
11535

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Trạng Xúi Quẩy Của Cát Tường
8.5/10
5390

Thể loại: Ngôn Tình

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi
8.5/10
9429

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Mù
7.2/10
32782

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống
7.5/10
3962

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ
7.5/10
7845

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám
7.5/10
15659

Thể loại: Ngôn Tình

Bị Người Tìm Kiếm Human Flesh, Có Thể Báo Cảnh Sát Chăng?
7.5/10
3704

Thể loại: Đam Mỹ

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em
7.5/10
10160

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Tổng Tài Bá Đạo
7.5/10
92257

Thể loại: Ngôn Tình

Là Ai Dụ Ai
7.5/10
12889

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nghịch Thiên Tuyệt Ái
7.5/10
4126

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tướng Quân Ôm Với, Muốn Ngủ Rồi
7.5/10
14311

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Gian Nữ Tặc
7.5/10
8342

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Không May Yêu Thương Ngươi
7.5/10
5180

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình Yêu Bị Độc Chiếm
7.5/10
14394

Thể loại: Ngôn Tình

Kiếm Thần Truyền Thuyết
7.5/10
5184

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hoàng Tử Cát Tường
7.5/10
8253

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đế Vương Khuynh Tâm
7.5/10
5237

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Độc Sủng Hậu Cung
7.5/10
6674

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Yêu Ta
7.5/10
5291

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Huyền huyễn

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
14139

Thể loại: Ngôn Tình

Chỉ Quan Tâm Đến Em
7.5/10
9708

Thể loại: Ngôn Tình