Tác Giả Tiểu Thiên Thiên Thích Đi Ngang

Tiên Quân Hắn Lừa Ta

Tiên Quân Hắn Lừa Ta

7.6/10
1208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Robot Ấm Giường

Robot Ấm Giường

7.8/10
1200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 5
Vô Hạn Bạo Kích Ta Thật Rất Muốn Điệu Thấp A!

Vô Hạn Bạo Kích Ta Thật Rất Muốn Điệu Thấp A!

7.8/10
2688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 55
Thuyền Không Cập Bến

Thuyền Không Cập Bến

7.2/10
1706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu Dịch

Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu Dịch

7.5/10
11677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 990
Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL

Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL

7.9/10
16365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Đàn Lang

Đàn Lang

7.7/10
4632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Ngày Xuân Oanh Hót

Ngày Xuân Oanh Hót

7.2/10
3685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 90
Tơ Duyên FULL

Tơ Duyên FULL

7.3/10
2452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Mắt Quỷ Ngày Cưới

Mắt Quỷ Ngày Cưới

7.6/10
2025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 5
Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân

7/10
14745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 88
Tối Cường Hệ Thống Đấu La

Tối Cường Hệ Thống Đấu La

7.1/10
3101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.2/10
8569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Độ Ngọt Là Không

Độ Ngọt Là Không

7.5/10
11120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 18
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

8.5/10
4474

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Tiên Long

Tiên Long

8.5/10
23127

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 115
Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

7.5/10
56652

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ

7.5/10
40208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 55
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

7.5/10
4753

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 11
Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

7.5/10
3517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 7
Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính

Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính

7.5/10
2404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 6
Dung Ngữ Thư Niên

Dung Ngữ Thư Niên

7.5/10
280592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 125
Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

7.5/10
47745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 69
Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

7.5/10
10485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 23
[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

7.5/10
10784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 43
Hoa Chi Vũ Dạ

Hoa Chi Vũ Dạ

7.5/10
2349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 5
Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị

Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị

7.5/10
11072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

7.5/10
15686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Tiên Quân Hắn Lừa Ta
7.6/10
1208

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Robot Ấm Giường
7.8/10
1200

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Vô Hạn Bạo Kích Ta Thật Rất Muốn Điệu Thấp A!
7.8/10
2688

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Thuyền Không Cập Bến
7.2/10
1706

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu Dịch
7.5/10
11677

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL
7.9/10
16365

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Đàn Lang
7.7/10
4632

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngày Xuân Oanh Hót
7.2/10
3685

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Tơ Duyên FULL
7.3/10
2452

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mắt Quỷ Ngày Cưới
7.6/10
2025

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Bách Hợp, Huyền huyễn

Tư Mỹ Nhân
7/10
14745

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tối Cường Hệ Thống Đấu La
7.1/10
3101

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.2/10
8569

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Độ Ngọt Là Không
7.5/10
11120

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đường Còn Dài, Còn Dài
8.5/10
4474

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Long
8.5/10
23127

Thể loại: Tiên Hiệp

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
7.5/10
56652

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ
7.5/10
40208

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính
7.5/10
4753

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Cẩu Huyết Trùng Thiên
7.5/10
3517

Thể loại: Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính
7.5/10
2404

Thể loại: Xuyên Không

Dung Ngữ Thư Niên
7.5/10
280592

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
7.5/10
47745

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
7.5/10
10485

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
7.5/10
10784

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hoa Chi Vũ Dạ
7.5/10
2349

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị
7.5/10
11072

Thể loại: Đam Mỹ

Thục Nữ Dễ Cầu
7.5/10
15686

Thể loại: Ngôn Tình