Tác Giả Thiên La Tán Nhân

Đêm Tối Người Giữ Lửa

Đêm Tối Người Giữ Lửa

7.9/10
1667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 19
Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

7.1/10
5020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Thiên Mệnh Phù Du

Thiên Mệnh Phù Du

7.4/10
3088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 13
Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán

Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán

7.1/10
2384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 5
Tổng Tài Yêu Thủy Tinh

Tổng Tài Yêu Thủy Tinh

8.5/10
36568

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

8.5/10
17409

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hoàn Mỹ Phù Hợp

Hoàn Mỹ Phù Hợp

9.1/10
215526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 24
Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

7.5/10
39346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 113
Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

Cưng Chiều Ngươi Không Đủ

7.5/10
19211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)

Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)

7.5/10
21725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 52
Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

7.5/10
19833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 51
Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh

Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh

8.5/10
8764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đêm Tối Người Giữ Lửa
7.9/10
1667

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ
7.1/10
5020

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thiên Mệnh Phù Du
7.4/10
3088

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán
7.1/10
2384

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tổng Tài Yêu Thủy Tinh
8.5/10
36568

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!
8.5/10
17409

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Mỹ Phù Hợp
9.1/10
215526

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Diễm Phu Nhân
7.5/10
39346

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cưng Chiều Ngươi Không Đủ
7.5/10
19211

Thể loại: Đam Mỹ

Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)
7.5/10
21725

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện
7.5/10
19833

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh
8.5/10
8764

Thể loại: Ngôn Tình