Tác Giả Thục Linh

Chung Cư Quỷ Dị

Chung Cư Quỷ Dị

7.4/10
5341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 32
Tử Huyết Tóc Full

Tử Huyết Tóc Full

8.5/10
8537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 22
Tập Thể 0910 FULL

Tập Thể 0910 FULL

7.2/10
4967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 22
Độc Trùng Phong

Độc Trùng Phong

7/10
3658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 20
Ngôi Làng Cổ Mộ FULL

Ngôi Làng Cổ Mộ FULL

7.9/10
6889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Cầu Vong Phách FULL

Cầu Vong Phách FULL

7.3/10
6975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Chương 23
Âm Trung Quỷ

Âm Trung Quỷ

7.5/10
12155

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 22
Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà

7.5/10
10677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 24
Cầu Vong Khách

Cầu Vong Khách

7.5/10
8525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 23
Nhục Hồng Ngải

Nhục Hồng Ngải

7.5/10
11575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 27
Tráo Huyết

Tráo Huyết

7.5/10
9602

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 25