Tác Giả Thượng Thiên Bạch Hạc

Vô Địch Hoán Linh

Vô Địch Hoán Linh

8.5/10
16837

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 52
Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

7.5/10
151398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 900
Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

7.5/10
143587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 482
Tạo Thần

Tạo Thần

7.5/10
240237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 982
Chiến Thiên

Chiến Thiên

7.5/10
213182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 974
Thương Thiên Phách Huyết

Thương Thiên Phách Huyết

7.5/10
82300

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 413
Vũ Thần

Vũ Thần

7.5/10
1223712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1308